GENERÁTOR ZVUKU

Tento výkonný generátor zvuku by mohl být použit jako varovný signál zabezpečovacích systémů, nebo k upoutání pozornosti, pokud se děle něco nepřiměřeného. Oscilátor s kmitočtem kolem 750 Hz využívá schopnost křemíkových tranzistorů vodivosti NPN, v tomto případě BC337, vyrábět kmity s odpojenou bází, v tak zvaném lavinovém režimu. Jiné ekvivalentní tranzistory nemusí fungovat.

I přes svou jednoduchost je obvod je zcela spolehlivý, kolektorový odpor 390 Ω, obvykle připojovaný ke kladnému pólu napájení, je zde připojen k zápornému pólu. K jinak volnému vývodu báze je možno připojit přes vyšší hodnotu odporu, typicky 2.2 MΩ,  modulační signál k získání kmitočtové modulace.

Dostatečně zde vyhoví 3 W reproduktor, může být buď 8 nebo 4 Ω, i když v tomto případě je již zapotřebí pro BD436 malý chladič. Špičkový proud pro 8 Ω reproduktor může být až 1.2 A, ale proto, že pracovní cyklus je relativně krátký, je průměrný proud kolem 0,2 A, proto je celkový příkon pouze 2.4 W

Napájecí napětí v rozmezí 9 až 15 V musí být dobře filtrováno, je pak ale nutno upravit hodnotu odporu, jelikož vyráběný kmitočet je citlivý na napětí.