GENERÁTOR MŇAU

Tento imitátor zvuku je osazen dvěma stejnými tranzistory a je napájen jednou destičkovou 9 V baterií, tak zvanou „kostkou“.

Po sepnutí napájení vypínačem Vyp (doporučuji malé tlačítko, zašité pod „kůží“ kočičky) se na bázi tranzistoru T1 objeví napětí jehož velikost je určena úbytkem napětí na diodě D1 – zde můžeme použít libovolnou křemíkovou vf diodu, jakou zrovna máme po ruce. Tranzistor T2 je otevřen proudem báze tekoucího od baterie přes telefonní sluchátkovou vložku Sluch a odpor R3. Emitorovým proudem tranzistoru T2 vznikne na odporu R4 napětí, kterým se nabíjí kondenzátor C3 přes odpor R2. Úbytek napětí na něm je podstatně vyšší, než úbytek napětí na diodě D1 a tranzistor T1 je uzavřen. Během nabíjení kondenzátoru C3 nabíjecí proud a úbytek napětí na odporu R2 se zmenšuje a po nějaké době se tranzistor T1 otevře. Nyní se jeho emitorovým proudem kondenzátor C3 nabije opačnou polaritou a úbytek napětí na odporu R4 vypne tranzistor T2. Tím také dojde k poklesu napětí na bázi T2, což má za následek pokles napětí na sluchátku Sluch zmenšením proudu kolektoru tranzistoru T1. Jakmile se kondenzátor C3 nabije, tranzistor T2 se otevře a celý proces se bude stále opakovat, dokud bude stisknut vypínač. Výšky zvuku je možno upravit změnou hodnoty R3 a C2.

Zdroj: Ерофеев М. Радио, №12, 2000г.