Jak naladit LC obvody a antény.

Prvotní inspirací k této konstrukci byl nápad Q-Klubu Příbram s ověřením principu Loomisova vysílače, viz http://www.quido.cz/386/tyden.htm. Jeho základem bylo využití tepavého (přerušovaného) el. proudu, který má značný obsah harmonických kmitočtů (nakonec stejně, jako každé "jiskřící" zařízení, třeba zvonek na principu Wagnerova kladívka). Jak vypadal Loomisův skutečně prvý na světě vysílač a přijímač, se můžete podívat na adrese http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/loomis.htm

Takže zpět k tomuto navrhovanému zapojení. Podle schématu na obrázku 1 vidíme, že při zapojení vypínače V1 se přes klidový (v klidu sepnutý) kontakt relé Re 1.1 dostane napájecí napětí na cívku relé Re 1, které přitáhne kotvičku a tím rozpojí kontakty Re 1.1, v důsledku čehož kotvička relé odpadne, kontakty se opět spojí, a celý děj se opakuje. Přerušováním proudu na kontaktech relé vznikají vlastně pravoúhlé impulsy, které (jak známo) obsahují značné množství harmonických kmitočtů, což si můžeme snadno ověřit tím, že poblíž tohoto zařízení zapneme rozhlasový přijímač. Krásné širokopásmové rušení na všech vlnách.....

Takže pozor, pro snížení rušivého vyzařování vřele doporučuji tento "přístroj" uzavřít do kovové krabičky a napájet jej z baterie nebo akumulátoru. Při napájení ze sítě (přes usměrňovač) jde pronikání rušení do rozvodů odstranit jen velmi obtížně – pomocí dvojitých tlumivek a spousty kondenzátorů.

Obr.1

Tak a nyní – co s tímto přístrojem (kromě rušení) můžeme dělat – no, spoustu užitečných věcí a měření, třeba seřizování vysokofrekvenčních zařízení a jejich součástí.

1). Zjištění rezonančního kmitočtu obvodu.

Za pomoci přehledového přijímače se souvislým rozsahem kmitočtů, nebo měřiče kmitočtů, je možno zjistit rezonanční kmitočet zkoumaného laděného obvodu podle maximální úrovně rušení na výstupu přijímače (obrázek 2).

Obr. 2

Pro odstranění vlivu generátoru a přijímače na parametry měřeného laděného obvodu musí být vazba mezi tímto obvodem a vazebními cívkami pokud možná nejvolnější, tedy dále od sebe, pokud ještě zachytíme na přijímači vzestup napětí signálu.

2.)  Zjištění rezonančního kmitočtu antény.

Jednoduše připojíme generátor ke zkoumané anténě ANT 1 podle obrázku 3, a obdobně jako v předešlém případě zjišťujeme její rezonanční kmitočet.

Obr.3