Generátor šumu

 

Slaďování superhetového přijímače, nebo přijímací části transceiveru bez generátoru vysokých kmitočtů bývá v praxi velmi obtížné, ne-li téměř nemožné. Naštěstí existuje zde jedna snadná možnost, a sice použít generátor šumu dle následujícího schématu, ve spojení s citlivým milivoltmetrem. Generátor šumu vlastně produkuje celé široké spektrum kmitočtů, a nichž si laděné obvody přijímače vyberou to svoje.

Napájecí napětí generátoru je regulované, aby se dal najít pracovní bod, kde generátor produkuje maximální šum, ve vzorku to bylo 7,4 V.

Při ladění připojíme výstup generátoru šumu ke vstupu krystalového filtru a k výstupu nf zesilovače (paralelně ke sluchátku) připojíme střídavý milivoltmetr a postupně dolaďujeme LC obvody mezifrekvenčního zesilovače na maximální výchylku .

Pomocí generátoru šumu můžeme stejným způsobem nastavovat pásmové propusti (obvody se soustředěnou selektivitou). Generátor připojíme k antennímu vstupu, a na každém z rozsahů naladíme obvody pásmových propustí na maximální napětí šumu na výstupu nf zesilovače.

Kontakt na autora: