ŠIROKOPÁSMOVÝ GENERÁTOR

Na obrázku je schéma jednoduchého generátoru překrývajícího pásmo kmitočtů až 5000 : 1.

Hodnota potenciometru R1 se může pohybovat v rozsahu od 10 kiloohmů až třeba do 50 megaohmů pro generování kmitočtů od 400 kHz.do 100 Hz. V radiokroužku jsme při stavbě tohoto generátoru použili potenciometr 47k ke kterému jsme připojovali do série pevné odpory, čímž jsme docílili jemnější změny kmitočtů. Škoda, že jsme neměli ještě jeden 12 polohový přepínač, tím by jsme docílili (v sérii k prvému) dalšího rozšíření kmitočtového rozsahu. Ale vzhledem k tomu, že se nám jednalo pouze o ověření funkce, spokojili jsme se s tímto stavem.

Tento potenciometr (nebo i pevný odpor, dle požadavku na použití generátoru) určuje průtok proudu přes bázi tranzistoru T1 z časovacího kondenzátoru C1. Časovací kondenzátor se nabíjí v čase kdy jsou tranzistory uzavřeny, ale jen do té doby, než napětí na něm je shodné s napětím mezi kolektorem a bází tranzistoru T2 plus úbytek napětí báze – emitor tranzistorů T1 a T2. Kondenzátor C2 slouží k urychlení přechodového procesu.

Námět: Radio Circuits & Schematics - For Hobby & Science Fair Projects