GENERÁTOR BEZ ODPORŮ

Možná jste již na toto narazili také, u nás v kroužku dosti často. Prostě potřebovali jsme oscilátor, probírali jsem různá zapojení a vybírali co možná nejjednodušší. Výsledkem bylo následující zapojení s logickým integrovaným obvodem MH7404 (stával kolem tří až pěti korun) ze kterého jsme použili tři invertory (další jsme použili také, ale to již není obsahem tohoto článku). Zajímavé na tomto zapojení je, že se obejde bez použití odporů a postačí jen jeden kondenzátor pro určení kmitočtu. Na výstupu zapojení podle obrázku jsou pravoúhlé impulsy kolem 1 MHz. Pokud toho bylo zapotřebí,do tvaru sinusovky by je již převedl běžný LC laděný obvod. Změnou kapacity kondenzátoru (prováděli jsme to pokusně) se kmitočet dá nastavit od cca 75 kHz až do 2 MHz.