Generátor 1750 Hz

Při vysílání přes amatérské převaděče v pásmu 144 MHz je třeba zapnout při zahájení provozu vysílač převaděče tónem o kmitočtu 1 750 Hz.

Na obrázku je velmi jednoduché zapojení, využívající integrovaného obvodu MH 7400. Tento integrovaný obvod sestává ze čtyř dvojvstupových NAND hradel, z nichž první dvě jsou zapojena jako astabilní multivibrátor a další dvě jako oddělovací stupně. Kmitočet astabilního multivibrátoru určuje RC člen R1 a C1 podle vzorce f = 1 / 3 R1 C1, kde f = požadovaný kmitočet.

Stabilita oscilátoru je pro daný účel plně vyhovující. Vzhledem k tomu, že číslicové obvody vytvářejí pouze pravoúhlé impulsy, které obsahují značné množství harmonických kmitočtů, je třeba tyto kmitočty alespoň částečně upravit. K tomuto účelu slouží jednoduchý člen ze dvou odporů a jednoho kondenzátoru, který zkreslí pravoúhlý tvar impulsu na tvar přibližně podobný sinusovce. V případě potřeby je možné použít dva takovéto členy zapojené za sebou. Výstupní amplituda signálu je nastavitelná potenciometrem R2 na hodnotu potřebnou pro vstup modulátoru vysílače. Přesný kmitočet 1 750 Hz nastavujeme odporovým trimrem R1.

Přednášky z amatérské radiotechniky
Jiří Bláha

Metodika výcviku v radiotechnických oddílech mládeže

Vydal ústřední výbor Svazu pro spolupráci s armádou v Praze roku 1979 jako svou 2390. publikaci, 76 stran, 13 obrázků.
Náklad 3.000 výtisků. Publikace je vydána pro vnitřní potřebu Svazarmu a rozšiřuje se bezplatně.