Generátor k naladění přijímače

V minulém článku jsem popisoval jednoduchý mezifrekvenční přijímač k dříve popsaným konvertorům pro krátké vlny. Někteří z vás ale asi měli problémy s jeho naladěním do středovlnného rozsahu, dostal jsem mejl s žádostí jak na to. Samozřejmě – velice jednoduše, jako ostatně vše.

Podívejte se na následující obrázek – jednoduchost sama, na kterém je víceúčelové zařízení, které vám pomůže nejenom s popsaným problémem, ale i v mnoha dalších případech (měření cívek, kondenzátorů, nastavování nf zesilovačů, atd).

Tento přístroj je v podstatě multivibrátor, tedy odborněji symetrický astabilní klopný obvod, ke kterému je na výstupu připojen laděný obvod tvořený cívkou L a kondenzátorem C4. Zapojení vyrábí nízkofrekvenční kmity pravoúhelníkového tvaru s kmitočtem kolem 1 kHz (dle hodnoty R a C). Pro ty méně zkušené připomínám, že pravoúhlé kmity obsahují značné množství tak zvaných harmonických kmitočtů, tedy násobků základního kmitočtu. Na výstup si tedy připojíme uvedený jednoduchý laděný obvod, který  nám z celého spektra kmitočtů vybere ten požadovaný.

Laděný obvod, kterým vybereme požadovaný kmitočet, je připojen přes oddělovací kondenzátor C3 s kapacitou kolem 100 pF, na jeho přesné hodnotě téměř nezáleží.  Cívka L je navinuta na feritovém trámečky ze starého tranzistoráku, a pro středovlnné pásmo má kolem 70 až 90 závitů vodičem o průměru 0,15 mm. Pokud by jsme tento generátor chtěli použít i pro rozsah dlouhých vln, můžeme přepínačem (třeba i páčkovým) přepnout na DV cívku s přibližně 200 závity stejného vodiče, navinutého do 5 sekcí. Ve vzorku jsem použil ladicí kondenzátor rovněž z vyřazeného tranzistoráku, obě sekce jsem spojil paralelně, a na jeho hřídelku jsem nasadil knoflík "šipku" vyrobený z původního kotoučku, pod kterým je přilepena papírová stupnice.

A nyní – jak si tu stupnici ocejchovat. Pomůže nám k tomu jakýkoli středovlnný přijímač, který má stupnici označenou v kHz, velmi vhodný je přijímač s feritovou anténou – tak alespoň nemusíme nic propojovat, jen výstupní cívku generátoru přiblížíme k přijímači. Ladění přijímače nastavíme na jeden konec stupnice a pomalu přelaďujeme generátor tak dlouho, až uslyšíme signál našeho generátoru. Zde si uděláme značku, a postupujeme dále tak dlouho, až máme ocejchován celý rozsah. Může se stát, že v určité poloze ladění generátoru (při nastavení C4 na maximální kapacitu) uslyšíme z přijímače trvalý signál, bez ohledu na jeho ladění – to znamená, že generátor pracuje na kmitočtu mezifrekvence přijímače (obvykle kolem 465 kHz), poznamenáme si na stupnici i tento bod, bude se nám hodit například při slaďování mezifrekvenčního zesilovače superhetu.

No a to je pro začátek vše. Příště si povíme něco o tom, jak tento náš generátor použít třeba pro měření kapacit, indukčností a podobně.

Námět http://nice.artip.ru/?id=r