Galenit PbS (Leštěnec olovnatý)

Galenit, nebo-li Leštěnec olovnatý byl prvním polovodičem v krystalkách. Nacházel se v zemině v surovém stavu, v sopečných horninách.

V dnešních dobách se Galenit neprodává. Pro svou krystalku jej můžeme však snadno zhotoviti po domácku.

Výroba Galenitu:

K vlastní výrobě Galenitu do krystalky si připravíme 1 lékárenskou zkumavku, obyčejné nastrouhané piliny olova, trochu Síry (Na požádání zakoupíme v lékárně), lihový kahan (nebo plynový vařič).

Výroba Galenitu, příprava surovin pro výrobu.

Do lékárenské zkumavky nasypeme trochu Síry a olověných pilin.

Výroba Galenitu, dávkování Síry a olověných pilin.

Poměr síry a olověných pilin je v objemovém množství v poměru cca 1:1.

Výroba Galenitu, poměr Síry a olověných pilin.

Zkumavku prstem ucpeme a poměr Síry a olověných pilin řádně promícháme.

Výroba Galenitu, promíchání poměru Síry a olověných pilin.

Zkumavku uchopíme do připraveného držáku, abychom se nepopálili. Ohříváme pomalu a stejnoměrně dno zkumavky nad lihovým kahanem, nebo nad plynovým vařičem.

Výroba Galenitu, ohřev směsi nad lihovým kahanem.

V prvním stupni ohřívání se směs Síry a olověných pilin mírně zakalí a mění se v sklovitou hmotu.

Výroba Galenitu, 1 stupeň ohřevu, směs se mění v sklovitou hmotu.

Ve druhém stupni ohřevu směs žárem zčervená, ze zkumavky vychází páchnoucí dým Síry.

Výroba Galenitu, 2 stupeň ohřevu, směs žárem červená.

V posledním stupni ohřevu vzplane Síra. Ze zkumavky se vyvalí silný páchnoucí kouř. Tímto je proces zahřívání ukončen.

Výroba Galenitu, 3 stupeň ohřevu, Síra prudce vzplane.

Po ukončení zahřívání odložíme zkumavku na izolační podklad, aby směs mírně a pomalu vychladla.

Výroba Galenitu, postupné a mírné ochlazení.

Po vychladnutí zabalíme zkumavku do hadříku a kleštěmi opatrně rozlomíme. Hadříku použijeme proto, abychom nebyli zasaženi střepinami skla do oka a také proto, abychom zbytečně nepoškodili vlastní krystal vyrobeného Galenitu.

Opatrně vytřídíme rozlomené sklo zkumavky od vlastních krystalů Galenitu.

Výroba Galenitu, rozlomení zkumavky.

Ze směsi krystalů vybereme optimální tvar, který mírně olámeme do tvaru držáku, do kterého krystal zasadíme.

Výroba Galenitu není nebezpečná a nehrozí žádný výbuch. Pouze dbáme bezpečnostních pravidel s manipulací otevřeného ohně lihového kahanu, popřípadě plynového vařiče. Směs zahříváme na dobře větraném prostředí, protože vzplanutí Síry má za následek krátkodobého nechutného páchnoucího kouře.

Vlastní krystal, takto vyrobený nemá velkou pevnost, je křehký a lehce se láme a štípe. Proto s ním zacházíme opatrně, nenásilně. Zvlášť při nasazení do držáčku vlastního detektoru, kde tento krystal bude použit, postupujeme velmi opatrně a s citem.

Přejí úspěch a mnoho radosti s polovodičem, vyrobeným vlastní rukou, po domácku.

Převzato z webu http://web.quick.cz/jarda.kucera/ s laskavým svolením autora.