FM TX BEZ CÍVEK

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

V literatuře, a zvláště na internetu, se vyskytují ve větším množství popisy jednoduchých vysílačů v pásmu VKV FM, ať již pod názvem „bezdrátový mikrofon“ nebo třeba i „štěnice“, zájemci o jejich stavbu ale pak často pohoří na cívce laděného obvodu. No, nešlo by to i bez ní? Ale ano, podívejte se na následující schéma.

Jak vidět – jednoduchost sama. Použité součástky:

Integrovaný obvod 7400 (SN7400N, MH7400, MHA111, MH5400, UCY7400 atd)
Kondenzátor M22
Kapacitní trimr 60 pF
Potenciometr 47k

Uvedené hodnoty součástek nejsou příliš kritické.

Jako zdroj modulace je možno použít třeba i jen telefonní sluchátko, ale pak je signál poněkud slabý. Pro větší dosah je vhodné předřadit do vstupu NF třeba i jen jednoduchý jednotranzistorový zesilovač v zapojení se společným emitorem. V pokusném vzorku byla použita teleskopická anténa ze starého rádia (jezevčík) s délkou kolem 1 metru.

Nastavení vysílače je možno zjednodušit, pro ty z vás, kdo nemáte žádné přístroje. Prostě a jednoduše si zapneme nějaký FM přijímač a naladíme jej na kmitočet, který není obsazen žádnou komerční rozhlasovou stanicí a dáme hlasitost naplno a mikrofon vysílače přiblížíme k reproduktoru přijímače. Nyní zkusme přelaďovat kondenzátor u vysílače, až se ozve z přijímače pískání. Tím je dán pracovní kmitočet našeho zařízení.