FM TX

Před nedávnem jsem zde popisoval pod názvem „KONVERTOR KV NA VKV“ jednoduchý přístroj, kterým si můžete převést stanice z krátkovlnného pásma na rozsah VKV FM přijímače. Jedna část je v tomto popisu znázorněna pouze obdélníčkem, a sice tzv. bezdrátový mikrofon, nebo „štěnice“ s odkazem na to, že jejich popisů je na webu obrovská spousta. Přesto ale jsem dostal několik mejlů s žádostí, abych doporučil vhodné zapojení, s poznámkou „co možná nejjednodušší“. Tak dobrá, zde to je.

Vysílač pracuje na kmitočtech od 95 do 108 MHz na přímou viditelnost, při pokusech bylo dosaženo vzdálenosti až 200 metrů (při napájecím napětí 9 V), ale abychom se nedostali do konfliktu s okolím, další pokusy probíhaly s napájením z jednoho tužkového článku, tedy 1,5 V. Signál byl pak spolehlivě slyšet po celém bytě panelového domu, i přes železobetonový panel.

Obrázek 1 – schema zapojení.

Obvykle při konstrukci vysokofrekvenčních zařízení bývá problém s cívkou, proto si ji popíšeme podrobněji. Pro požadovaný kmitočet v rozsahu pásma VKV FM je cívka L1 navinuta tzv. „vzduchově“, to znamená bez kostry (příklady různých cívek viz obrázek 2).

Obrázek 2 – příklady cívek.

Cívka je navinuta na kulatém předmětu, například na stopce vrtáku o průměru 5 mm a má 5 závitů vodičem o průměru 0,5 až 0,8 mm tak, aby vývody byly v zákrytu podle obrázku 3.

Obrázek 3 – vývody cívky.

Navineme ji těsně, závit vedle závitu, a po uvedení do chodu roztahováním a stlačováním závitů ji naladíme do rozsahu přijímače, na volné místo, kde není žádná stanice.

Anténa je kousek silnějšího vodiče o délce 20 až 30 cm, tranzistor libovolný křemíkový, v podstatě je lhostejné, zda je vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční typ, na těchto kmitočtech chodí spolehlivě všechny (běžné nf mají mezní kmitočet přes 300 MHz).