FM VYSÍLAČ PRO VÝUKU MORSE

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Při návštěvě jednoho mladého rádio-kutila mi hrdě předvedl vysílání na VKV FM pásmu, vysílač je přeci naprosto jednoduchá záležitost, popisů bezdrátových mikrofonů a štěnic je na internetu habaděj. Přijímač je již komplikovanější, takže s výhodou použil běžný kapesní VKV rozhlasový přijímač. Jen zalitoval, že kdekdo může snadno odposlouchávat, co si s kamarádem povídají, chtělo by to nějak utajit. Samozřejmě jsem jej upozornil, že vysílání na těchto kmitočtech není povoleno (viz varování výše), ale jen tak pro zajímavost, jako pouze teoretický návrh jsem mu sdělil, že jedna z cest by byla použití telegrafie, tomuhle asi nikdo v okolí nebude rozumět. Takže – tedy pouze jako teoretická ukázka z výukových důvodů – viz další popis.

Uvedené schéma představuje nízkovýkonový vysílač s kmitočtovou modulací tónovým signálem, přerušovaným v rytmu telegrafních značek, zachytitelným na libovolném VKV – FM rozhlasovém přijímači. Generátor modulačního nízkofrekvenčního signálu představuje tranzistor T1 spolu s dalšími příslušnými součástkami.Potenciometrem T11 si vybereme výšku vysílaného tónu. Tranzistor T2 je zapojen jako vysokofrekvenční oscilátor, pracující v tomto případě na kmitočtech FM rozhlasu. Úroveň modulačního napětí, tedy hloubku modulace můžeme nastavit pomocí potenciometru R12. Tranzistor T3 pracuje ve spínacím režimu a vždy po stisku telegrafního klíče zapíná napájecí napětí celého zařízení – tj. vysílače i jeho modulátoru a tím vyšle krátký nebo dlouhý signál v rytmu telegrafní abecedy. Cívka L1 je samonosná, tak zvaná vzduchová, bez kostřičky a jádra, jak se dá snadno a jednoduše zhotovit, se dozvíte ZDE. Použijeme kousek měděného vodiče o průměru 0,8 mm a délce 164,5 mm, vineme na kulatinu (dle návodu výše na vrták) o průměru 6,35 mm. Oba vývody cívky o délce 6,35 mm vyhneme v pravém úhlu k vinutí, konce pocínujeme a cívku sejmeme z formy. Celková délka hotové cívky je kolem 6 mm.

Uvádění do chodu je jednoduché, prostě připojíme napájecí napětí, běžec potenciometrů R11 a R12 nastavíme do středu dráhy a stiskneme telegrafní klíč (v nouzi zde můžeme použít zvonkové tlačítko). FM přijímač naladíme do úseku, ve kterém nepřijímáme žádný signál a pomalu přelaďujeme oscilátor pomocí kondenzátoru C8. Jakmile v přijímači uslyšíme tón, nastavíme si jeho výšku potenciometrem R11 a potenciometrem R12 nastavíme jeho hlasitost. Ale pozor, nepřehnat, aby vysílaný signál nebyl přemodulován. Pokud by se vám nepodařilo naladit oscilátor na požadovaný úsek přijímače, můžete zkusit jemně roztáhnout či stlačit závity cívky. Vysílač v tomto provedení je spolehlivě slyšet po celém bytě, pokud by to bylo málo, je možno připojit krátkou anténku k emitoru tranzistoru T2.

Zdroj http://cxema.my1.ru/