MALÝ FM PŘIJÍMAČ

To je nejjednodušší FM rádio s dobrým výkonem, funguje skvěle, i když je citlivost není příliš vysoká. Princip jeho činnosti se může zdát dosti neobvyklý, v podstatě je odvozen ze známých přímosměšujících přijímačů, které na tomto webu byly již mnohokrát popisovány. Také tento přijímač se skládá z oscilátoru (T2 a T3), který je synchronizován s přijímaným kmitočtem dodávaným tranzistorem T1, který pracuje jako širokopásmový oddělovací stupeň v pásmu VKV (VHF).

Oscilátor je přeladitelný v rozsahu 87 až 108 MHz pomocí ladicího kondenzátoru C5. Synchronizace udržuje jeho kmitočet na hodnotě přijímaného kmitočtu, s odchylkami závislými na kmitočtové modulaci vstupního signálu. Rozdíly těchto kmitočtů dávají na P1 a R5 původní modulační nf kmitočet který přes dolní propust R6 – C6 přichází na nf zesilovač s T4 až T6, výstupní signál pak odebíráme z kondenzátoru C9. Potenciometrem P1 nastavíme co možná nejkvalitnější příjem, stanice ladíme kondenzátorem C5. Na nf výstup přijímače můžeme připojit již libovolný zesilovač, třeba aktivní repro od počítače, nebo ke zvukové kartě. V jedné verzi tohoto přijímače byl doplněn integrovaným zesilovačem LM386 a celek se pak tvářil jako kompaktní kapesní rádio.

Cívky:

L1 – 10 závitů vodičem 0,5 mm na průměru 3 mm

L2 – 12 závitů vodičem 0,5 mm na průměru 5 mm

L3 – 4 závity vodičem 1,2 mm na průměru 5 mm

Zdroj inspirace http://electroschematics.com/4663/small-fm-receiver/