First QRP

Moje prvé spojení s vysílačem o malém výkonu jsem navázal s bývalým YU4EZC již v roce 1990, přesněji to bylo s QRPP. Jako vysílač jsem použil běžný oscilátor řízený krystalem, a přijímač byl starý  Hammarlund SP600. Zapojení mého vysílače je na následujícím obrázku.

Jednodušší zapojení snad ani nemůže být. Krystal v oscilátoru 3,57 MHz jsem použil z oscilátoru na desce barev ze staršího televizního přijímače.Pro napájení jsem použil tři ploché baterie po 4,5 V zapojené do série. Byla to pouze improvizace pro zkoušku, zda něco takového může fungovat, a byl jsem velmi překvapen, že jsem na svoje CQ dostal odpověď. V té době jsem pracoval na klubové stanici YU1GTU/QRP.

Použitý přijímač:

Ze stránek http://www.genesisradio.com.au/yt1dl/