FILTR PORUCH ZE SÍTĚ

Často se při příjmu nejen rozhlasových, ale i (především) amatérských KV stanic vyskytují různá rušení pocházející z nejrůznějších elektrických zařízení, která nám značně znepříjemňují život při poslechu slabších signálů od vzdálenějších stanic. Proto je velmi vhodné použít odrušovací filtry, pokud je (většinou) nemůžeme instalovat přímo u zdroje rušení, pak nejlépe přímo v přijímacím zařízení, které nám umožní se s těmito poruchami vyrovnat, nebo je alespoň v co největší míře zeslabit. Jeden takový jednodušší typ filtru již zde byl popsán, viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/protiporuch.htm.

Problematika odstraňování poruch ze sítě je již poměrně stará, o její potřebě svědčí i reklama firmy Telefunken ze čtyřicátých let minulého století:

Také v současné době domácí i zahraniční firmy nabízí celou řadu filtrů, jak jednoduché, jedno – a dvoustupňové, případně i dokonalejší vícestupňové filtry, které jsou schopny poskytovat nejvyšší úroveň ochrany před rušením. Jeden z jednodušších (průměrně účinných) filtrů firmy Today Electric je na následujícím obrázku.

Pokud nemáte možnost získat již hotový filtr, můžete si jej vyrobit i sami, takový problém to zase není. Zapojení jednoho takového účinného filtru je na dalším obrázku.

Jelikož tento filtr je určen pro amatérské použití, kde nějaký ten zkrat není ničím výjimečným, je opatřen ještě trubičkovou pojistkou 2 – 5 A. Zapojení filtru je dvoustupňové. První stupeň je založen na sériovém transformátoru T1 (tlumivka s dvojím vinutím), druhý představují vysokofrekvenční tlumivky L1 a L2. Vinutí transformátoru T1 je zapojeno v sérii s napájecími síťovými vodiči. Takto má rušivý signál v každém z obou vinutí opačný směr a vzájemně se ruší, reaktance (induktivní odpor pro střídavý proud) XL se zvyšujícím se kmitočtem roste: XL = ω L = 2π f L, kde f  =  kmitočet poruch, L =  indukčnost vinutí transformátoru zapojených v sérii.

Reaktance kondenzátorů C1, C2 naopak s rostoucím kmitočtem klesá (Xc = 1 / ω C = / 2π f C, a takto se zvyšujícím kmitočtem zvyšuje „zkrat“ mezi přívody sítě. Stejnou funkci mají také kondenzátory C3 a C4. Tlumivky LI, L2 představují další odpor pro vyšší kmitočty, čímž přispívají k jejich dalšímu zeslabení. Tlumivky mají paralelně připojeny odpory,  které slouží k zatlumení jakosti Q a tím k odstranění možnosti rezonance. Odpor R1 slouží k vybití napětí na kondenzátorech po odpojení ze sítě, což je nezbytné pro bezpečné zacházení s tímto zařízením.

Celý filtr je zapojen na desce plošných spojů znázorněné na dalším obrázku.

Deska plošných spojů je navržena tak, aby obě části elektricky od sebe odděloval toroidní transformátor. Transformátor je navinut na toroidním jádru z vyřazených zdrojů z počítačů o průměru 20 až 30 mm. Jádro obalíme polyetylenovou fólií nebo izolepou, aby nemohlo dojít k prodření izolace vodiče. Obě vinutí jsou navinuty stejným směrem smaltovaným vodičem o průměru kolem 0,7 mm a mají 10 až 20 závitů. Jsou rozmístěny přísně symetricky na každé polovině toroidu, mezera mezi nimi musí být alespoň 4 – 5 mm k vyloučení vzájemné kapacitní vazby.

Tlumivky L2 a L3 jsou také navinuty na feritových jádrech o průměru 3 mm a délce 15 mm, každá se skládá ze tří vrstev smaltovaným vodičem o průměru 0,7 mm na délce vinutí 10 mm. Aby se vinutí zpevnilo, jsou zajištěny epoxidovým lepidlem. V jednom ze vzorků byl použit k naprosté spokojenosti lak na nehty. Parametry všech cívek jsou odpovídající průchozímu výkonu kolem 500 W, tedy jak průřezy jader, tak i průměry vodiče. Pro větší výkony by se samozřejmě tyto parametry musely přiměřeně zvětšit. Odpory R1 až R3 postačí i čtvrtwatové, kondenzátory C1 až C4 na provozní napětí nejméně 400 V, kapacita kondenzátorů C1 a C2 může být v rozsahu M1 až M47, kondenzátorů C3 a C4 od 3n3 do 33n. Celý filtr, aby mohl být účinný, musí být umístěn v uzavřeném kovovém krytu, který je uzemněn.

Námět: http://radiolub.ru/
Podívejte se také na:
Jak hledat rušení z elektrických vedení - QST_9111.pdf