PÁSMOVÝ FILTR PRO 80m PÁSMO

Reaguji tímto na dotaz jednoho ze čtenářů těchto stránek, a totiž zda je opravdu nutné ladit otočným kondenzátorem vstupní obvody přijímače, který jsem zde před nedávnem popisoval. No samozřejmě, tak nutné to zase není, jednoduchý laděný obvod, zvláště je-li zatlumen anténou a vstupními obvody přijímače je tak širokopásmový, že jej opravdu není nutno ladit. Ale má to jeden háček, že totiž vstupními obvody projdou i nežádoucí kmitočty, například silné rozhlasové vysílače, rušení a podobně. Pak nezbývá, než použít tak zvaný pásmový filtr, který propustí pouze kmitočty které nás zajímají, a všechny ostatní potlačí.

Obr. 1 – zapojení filtru

Pásmový filtr podle obrázku 1 obsahuje dva laděné obvody, naladěné do přijímaného pásma, vždy kousek nad a pod střed pásma (v našem případě 3,65 MHz) a navzájem vázané kondenzátorem s kapacitou 4,7 pF. Po správném naladění přenese kmitočty 3,5 až 3,8 MHz s malými poklesy charakteristiky na krajích a ve středu pásma. Tento filtr (správněji pásmová propust) má nízkou vstupní i výstupní impedanci, což usnadňuje přizpůsobení k anténě 50 až 75 ohmů.

Obr. 2 – provedení cívek.

Cívky jsou navinuty na kostřičky ze starého rádia nebo televizoru (v TV bývají pěkné dvouobvodové filtry) o průměru kolem 7 mm se šroubovacím feritovým jádrem. Laděné vinutí (L2) má 50 závitů vodičem o průměru 0,2 mm se smaltovou izolací, vazební cívka (L1) má 5 závitů téhož vodiče. Způsob vinutí je zřejmý z obrázku 2.

Vinutí cívek po dohotovení zajistíme například lakem na nehty, nebo parafinem ze svíčky.

Zpracováno dle http://www.elektroda.pl/