Přeladitelný oscilátor

s rezonátorem 3,58 MHz pro QRP vysílač.

Luboš Matyásek OK1ACP

Motto:  Když nevíte co by,

věnujte se hobby.

Uděláte nejlépe,

bude-li to QRP.

V čísle 2/2002 časopisu Konstrukční elektronika A Radio si v článku převzatém z QST číslo 11/2001 autor stěžuje, že krystal o kmitočtu 3,579545 MHz pro QRP vysílač se nachází v málo frekventovaném místě pásma 80 m. To souhlasí, ale jak se dostat na to správné místo, s tím si musíme poradit sami.

Rozlaďování klasického krystalu sériovou kapacitou představuje pohyb řádu jednotek kHz, a navíc většinou nahoru, takže tento způsob není k ničemu. Myslím, že jsem objevil dost zajímavou cestu, jak tento problém vyřešit.

V některých televizorech, ale hlavně v telefonech TESLA Stropkov Fs-2852, které se vyřazují, protože mají pouze impulsní volbu, se vyskytují keramické rezonátory miniaturních rozměrů v barvách modré, žluté a hnědé. Jsou označené 5,58G (MG, T) a v přístroji kmitají na 3580 kHz. S těmito rezonátory jsem vylaboroval zapojení na obrázku, ve kterém je možné v kombinaci s pevnou paralelní a proměnnou sériovou kapacitou rozlaďovat kmitočet od 3506 do 3580 kHz.  Stabilita kmitočtu je v celém rozsahu výborná a ani dlouhodobě nelze pouhým sluchem zjistit žádnou změnu. Na emitorovém rezistoru R2 je výstupní napětí poněkud kmitočtově závislé (na 3506 kHz je efektivní hodnota vf napětí na R2 4 V, na 3580 je toto napětí 2,5 V), velikost napětí je však více než dostatečná pro buzení dalších stupňů.

Na obrázku je nakreslen i oddělovací stupeň, který zaručuje na svém výstupu výkon minimálně 0,1 W.