Žhavení elektronek řady P

z trafa 6,3 V

Mezi radioamatéry, kteří si s nostalgií vzpomínají na dobu vakua, se dosti často vyskytují elektronky řady P ze starých televizorů, které jsou původně určeny pro žhavení zapojené v sérii pro napájení přímo ze sítě 230V bez transformátoru. Jejich žhavicí napětí jsou různá, ale všechny se vyznačují žhavicím proudem 0,3 A. Mnoho z těchto typů elektronek je velmi vhodných pro stavbu audio zesilovačů (PCL86), přijímačů (taková PCF82 je docela super), do VKV zařízení (PCC88), ba dokonce i vysílačů (PL81, PL500 apod.)

Smůla je, že obvykle míváme k dispozici pouze žhavicí transformátory se sekundárním napětím 6,3 V, ale neztrácejte naději, přeci my – amatéři si vždy víme rady. Jistě jste již někdy slyšeli něco o násobičích napětí (viz například ZDE), tak se na ně podíváme z hlediska našich požadavků. Zde popsané adaptéry jsou založeny na zapojení zdvojovače (obr 1), ztrojovače (obr 2) a násobiče čtyřmi (obrázek 3). Začneme popisem nejjednoduššího zapojení, tedy zdvojovače napětí.

Rozmístění součástek na desce násobiče dvěmi.

*

Po připojení napájecího napětí (například v okamžiku kladné půlvlny) se kondenzátor C1 nabíjí přes odpor R1 a diodu D1 na špičkové napětí vstupu. Po příchodu záporné půlvlny je dioda D1 zavřená, a přes otevřenou diodu D2 se nabíjí kondenzátor C2. Ve výsledku jsou kondenzátory C1 a C2 zapojeny v sérii, čili je na nich dvojnásobné napětí (součet napětí obou kondenzátorů). Výstupní napětí adaptéru bude mít hodnotu v závislosti na hodnotě Ro (odpor žhavicího vlákna elektronky) a hodnotě sériově zapojeného odporu R1, dále odporu vinutí transformátoru a odporu diody. Výběrem vhodné hodnoty odporu R1 je pak možno nastavit požadovanou velikost výstupního napětí.

Součástky zdvojovače:
D1, D2 – 1N4001 a podobné.
C1, C2 – 10G/10V
R1 – odpor 5W, hodnota dle tabulky.

Elektronka

žhavicí napětí V

R1 pro 1 elektronku

R1 pro 2 elektronky

PCC88

7

3,3

1,6

PCC85

9

2,2

1,0

PABC80, PCF82

9,5

2,0

0,95

PCL86

14,5

0,12

0

Výše uvedené hodnoty odporu R1 jsou určeny pro připojení násobiče k transformátoru alespoň 180 VA (sekundární napětí 6,3 V a proud 3,5 A, aby měl malý vnitřní odpor). Při použití jiného transformátoru je vhodné mírně upravit hodnotu odporu R1 tak, aby na výstupu při zatížení bylo odpovídající požadované napětí. To znamená, že při použití transformátoru s větším vnitřním odporem (slabším, méně výkonným) použijeme odpor R1 s přiměřeně menší hodnotou.

Rozmístění součástek na desce násobiče třemi

Součástky ztrojovače:
D1, D2, D3 – 1N4001 a podobné.
C1, C3 – 4,7 G/16 V
C2 – 4G7/25V
R1 – odpor 5W, hodnota dle tabulky.

Elektronka

žhavicí napětí V

R1 pro 1 elektronku

R1 pro 2 elektronky

PCL86

14,5

1,1

0,43

PCL84, PL83,

15

1,0

0,39

PL82

16,5

0,75

0,24

PCL85

18

0,51

0,15

PY82

19

0,39

0

Rozmístění součástek na desce násobiče čtyřmi

Použité součástky:
D1, D2, D3, D4 – 1N4001 a podobné.
C1, C2 – 4G7/25 V
C3, C4 – 10 G/10V
R1 – odpor 5W, hodnota dle tabulky.

Elektronka

žhavicí napětí V

R1 pro 1 elektronku

R1 pro 2 elektronky

PL81

21,5

0,68

0,27

PL36

25,0

0,33

0,1

PL500, PL504

27,0

0,15

0Námět z Elektronika praktyczna 4-2009, Andrzej Wojtowicz