Jednoelektronková dvoulampovka

pro amatérská pásma 80 – 2 m

Signály z antény 1 s nízkou impedancí (ANT1) jsou k laděnému obvodu připojeny pomocí vazební cívky L1, při použití nouzové antény (ANT2, 2-m kus drátu) je signál navázán přes malou kapacitu přímo na laděný obvod. Pokud nemáte k dispozici kondenzátor s malou kapacitou, žádný problém – postačí spolu zkroutit dva kousky izolovaného vodiče.

Cívky jsou ve vzorku výměnné na pětikolíkovém konektoru DIN, jelikož jsem nechtěl konstrukci příliš komplikovat složitým přepínačem, nehledě k požadavku na co možná nejkratší vodiče v pásmech VKV. Ladicí kondenzátor jsem si upravil z polystyrenového duálu z tranzistoráku, u kterého jsem po rozebrání odstranil z obou půlek část statorových i rotorových plechů.

Údaje o výměnných cívkách.

Pásmo   m

Indukčnost L2 uH

Počet závitů

Průměr cívky

Délka vinutí

Odbočka na závitu

Vodič       mm

Závitů L1

80

34,5

40

20

10

7

0,25

8

40

8,5

20

20

10

4

0,5

5

20

2,1

10

20

10

2

1

3

15+10

0,96

8

20

10

2

1

2

6

0,38

4

20

8

1,5

1

1

3

0,17

3

10

8

1,5

1

1

2

0,06

2

10

4

1

1

1

Pásmo 3 m slouží k poslechu AIR-Band.
V pásmech 3 m a 2 m není zapojena propojka bodů 3 a 4.

Triodová část elektronky ECL82 (možno použít i PCL82 – jiné žhavení) pracuje jako zpětnovazební detektor – tak zvaný audion, u kterého je zpětná vazba řízena podobně, jako u původního zapojená Edvina H. Armstronga z roku 1913, tedy změnou anodového napětí.

Nízkofrekvenční signál získaný detekcí nejprve prochází filtrem – dolní propustí, složeným ze dvou odporů (2k2 a 1k) a kondenzátoru (56 pF) a přichází na řídící mřížku pentodové části elektronky. Předpětí pro řídící mřížku je získáváno klasickým způsobem pomocí katodového odporu 330 ohmů a elektrolytického kondenzátoru 100 uF, který umožňuje průchod nf signálu bez ztrát na odporu. Na katodě by jsme měli naměřit kladné napětí kolem 3,3 V. Obdobně odpor 4k7 a kondenzátor M1 slouží k napájení stínící mřížky. Do obvodu anody je zapojen běžný výstupní transformátor z vyřazeného elektronkového přijímače který má za úkol převést nízkou impedanci reproduktoru na vysokou impedanci elektronky. Pro jednoduchost není v tomto zapojení použito ovládání hlasitosti, ale komu by to vadilo, může odpor v řídící mřížce pentodové části vyměnit za potenciometr a vazební kondenzátor 1 uF přivést na jeho běžec.

Námět: http://coolshop.dnsalias.org/