QRP ELEKTRONICKÝ KLÍČ

Jak tak sleduji diskuse na různých kutilských stránkách, zjišťuji, že opět přicházejí „do módy“ nenáročná jednoduchá zapojení. Pro zajímavost zde uvádím zapojení superjednoduchého elektronického klíče, který nosívám sebou na výlety s rádiem. Vycházím přitom z předpokladů, že se na jeho spolehlivost vzhledem k jednoduchosti mohu vždy spolehnout, a hlavně – v případě ztráty či destrukce (už se mi stalo, že radiostanice i s akumulátorem spadla ze skály) to zase až taková škoda nebude a dá se snadno nahradit.

Tranzistor T1 je sice použit starší křemíkový typ BC157, ale pouze proto, že jsem jich měl celou škatuli (poznámka: až do potopy). Samozřejmě, že se zde dá použít libovolný typ vodivosti PNP (nebo po přehození polarity zdroje i NPN), ba dokonce v asi třech provedeních (žáky v kroužku) byl osazen germaniovým typem. Tranzistor vodivosti PNP byl původně zvolen z důvodu potřeby klíčování vysílače „proti zemi“. Relé je použito nějaké co nejmenší (není podmínkou, kvůli celkovým rozměrům, spotřebě a hlasitosti) na napětí 12V (klíč byl napájen ze společné autobaterie s přijímačem i vysílačem) s jedním svazkem přepínacích kontaktů. Pomocí potenciometru R4 (10k) se dá nastavovat poměr délek „čárky“ a „tečky“, přesněji dlouhého a krátkého signálu. Potenciometr R5 (2k2) se nastavuje proud požadovaný k rychlému přítahu a odpadu relé. Potenciometr R2 (47k) slouží k nastavení rychlosti klíčování. Kondenzátory C1 a C2 jsou elektrolytické na pracovní napětí minimálně 15V, raději ale na 25V. Dioda D1 byla v jednom ze vzorků použita germaniová, v dalším křemíková, ale prakticky může být libovolný typ, slouží pouze ke zkratování zákmitů vznikajících na cívce relé při spínání a rozpínání napájení, které by mohly poškodit (prorazit) tranzistor T1.

Klíč může být sestaven na destičce plošného spoje nebo na montážní desce a umístěn v krabičce s vhodnými rozměry, nebo přímo v krabičce s vysílačem (transceiverem). Hřídelka potenciometru R2 je vyvedena na přední panel a opatřena ovládacím knoflíkem.

Nehledě na jednoduchost celého zapojení přináší tento klíč opravdu pohodlí a zkvalitní vaší práci na pásmu. V každém případě je toto vhodnější varianta, než nákup továrního výrobku za který utratíte stovky dolarů, nehleděna procvičování znalostí při jeho stavbě.