ZAPOJENÍ ELEKTRETOVÝCH MIKROFONŮ

Poměrně levné elektretové mikrofony jsou dosti populární a používané v mnoha zapojeních, jelikož mají dobrou akustickou charakteristiku, překonávající v mnoha ohledech mikrofony dynamické a kondenzátorové. Je tady ale jeden háček, pokud chcete ke vstupu zesilovače připojit elektretový mikrofon, musíme k němu připojit napájení (předpětí), které se podle typu mikrofonu pohybuje od 3V do cca 16V.

Obrázek 1 – mikrofon se dvěma vývody

Obrázek 2 – mikrofon se třemi vývody

Na obrázku 1 je uveden jednoduchý obvod s použitím dvouvývodového elektretového mikrofonu, a na obrázku 2 je elektretový mikrofon se třemi vývody. Pouzdro mikrofonu je vždy spojeno s jeho záporným pólem.
 

Zpracováno podle příručky Радиосхема №4 2007г стр. 18