ELEKTRET MIKROFON

Levné a populární elektretové mikrofony mají docela slušnou akustickou charakteristiku, jejich mnohé parametry převyšují dynamické a kondenzátorové mikrofony. Pro svou činnost potřebují polarizační napětí 3 až 15 V, jejich zapojení je na dalších obrázcích.

Obrázek 1

Obrázek 2

Na obrázku 1 je zapojení dvouvývodového elektretového mikrofonu, a na obrázku 2 je zapojení třívývodového elektretového mikrofonu. Těleso mikrofonu je vždy spojeno s jeho záporným vývodem.

*

Obrázek 3

Радиосхема №4 2007г стр. 18