ELEKTRONKA

NA NÍZKÉ NAPĚTÍ

Předem se omlouvám, že tento článek je až příliš stručný, ale je určen těm, kteří již nějaké zkušenosti s elektronkami mají. V tomto tipu se jedná o zjištění, zda určitá elektronka může pracovat i s malým anodovým napětím (při testech některé typy pracovaly již od 6 V) pomocí jednoduchého zapojení dle obrázku.

Pro testy použijeme například elektronku ECF82, konkrétně její triodovou část.

Testovací zapojení

Zapojení elektronky ECF82

Při použití anodového napětí +12V byl anodový proud triodové části naměřen dosti větší než 1 mA, při napětí mřížka – katoda rovno nule. Takový výsledek hovoří o tom, že použití této elektronky s nízkým anodovým napětím je možné.

Jeden z příkladů použití elektronek s nízkým napětím je třeba ZDE, pokud bude zájem, mohu zde příště popsat celou řadu pokusů na toto téma.