ELEKTRONKOVÝ

PŘÍMOSMĚŠUJÍCÍ PŘIJÍMAČ

Jednoduché přijímače, nekomplikované při stavbě a uvádění do chodu jsou stále středem zájmu začínajících radioamatérů. K tomuto názoru jsem došel po čtení mejlů, ve kterých tyto přijímače požadujete, a hlavně po zkušenostech z radiokroužku při škole, kdy jsme dostali k rozebrání několik elektronkových rozhlasových přijímačů. V jejich VKV vstupní jednotce byla osazena elektronka ECC85, dvojitá trioda, a právě tu jsme využili při stavbě svého prvého elektronkového přijímače pro amatérská pásma krátkých vln.

Na úvod si povíme něco o tom, jak tento typ přijímačů pracuje. Přijímač obsahuje směšovač složený ze dvou diod D1 a D2, na který přichází jak signál z antény, tak i signál (nosná vlna) z oscilátoru osazeného polovinou elektronky ECC85. Výsledkem tohoto směšování je jednak součtový kmitočet (ten nepotřebujeme, odstraníme jej RC členem C10 – R3 – C11), a jednak rozdílový kmitočet – a tohle právě je ten nízkofrekvenční signál, který budeme poslouchat, tedy původní modulace vysílače. Následuje zesílení ve druhé polovině elektronky ECC85 k jejímuž anodovém obvodu jsou přes vazební kondenzátor C15 připojena sluchátka s vyšší impedancí, 2 až 4 kiloohmy, doporučuji dosti rozšířená vojenská sluchátka. Zde bych ještě uvedl, že celková citlivost přijímače je dána právě tímto nízkofrekvenčním zesilovacím stupněm, jiné zesílení sigmálu zde není, pouze útlum (zeslabení signálu) v pasivním směšovači. Selektivita je dána propustným pásmem nf pásmové propusti C10 – R3 – C11.

Na následujícím obrázku je blokové zapojení tohoto přijímače.

Obrázek 1

V tomto zapojení je možno přijímat signály AM, CW a SSB. Malý počet stupňů přijímače umožňuje sestavit přijímač s velmi málo součástkami a konstrukčně velmi jednoduše.

Obrázek 2

Na obrázku 2 je uvedeno zapojovací schéma přijímače. S danými součástkami laděných obvodů je určen pro práci v amatérském pásmu 80 metrů, kde se dá zachytit množství česky mluvících stanic (zvláště v okolí kmitočtu 3 773 kHz), což je pro začátečníky velmi výhodné. Anténa je k přijímači navázána přes proměnný kondenzátor 100 pF, který slouží k doladění antény. Optimální doladění se projeví značným vzrůstem hlasitosti přijímané stanice. Vstupní obvod je laděn souběžně s obvodem oscilátoru dvojitým ladicím kondenzátorem (duál C2 + C5) s kapacitou 2 x 450 pF. Cívky L1 a L2 mají indukčnost 20 uH a jsou navinuty na kostřičkách o průměru 20 mm a mají po 40 závitech smaltovaným vodičem průměru 0,2 mm s odbočkou na desátém závitu od studeného (uzemněného) konce cívky.

Prvá polovina dvojité triody ECC85 pracuje v zapojení Hartleyova oscilátoru v rozsahu kmitočtů od 3,5 až do 3,8 MHz. Druhá polovina elektronky (druhá trioda) pracuje jako nízkofrekvenční zesilovač, hlasitost je řízena potenciometrem P1. Na výstup zesilovače (do obvodu anody) jsou zařazeny sluchátka s vyšší impedancí.

Směšovač je zapojen se dvěmi polovodičovými diodami, doporučuji germaniový typ, pak je směšovač citlivější a zpracuje i slabší signály. S ohledem na možnost vzniku nežádoucích vazeb a vzájemného ovlivňování doporučuji vstupní laděný obvod a obvod oscilátoru odstínit, například přepážkou se slabšího plechu, osobně používám plech z konzerv, jelikož se s ním dobře pracuje a dá se snadno pájet.

Uvádění do chodu spočívá v naladění oscilátoru a vstupního obvodu. Pro naladění oscilátoru pomůže libovolný přijímač, který je schopen poslouchat v rozsahu 3,5 až 3,8 MHz. Vstupní obvod pak ladíme na maximální hlasitost přijímaného signálu. úpravou hodnoty kondenzátoru C4.

Hodnoty součástek.

R1 – M1/0,5W
R2 – 36k/0,5W
R3 – 68k/0,5W
R4 – 2k2/0,5W
R5 – 2k2/1W

C1 – 100 pF s proměnnou kapacitou
C2, C5 – 2 x 450 pF dvojitý otočný kondenzátor
C3, C6 – 50 pF keramický
C4, C7 – 60 pF keramický
C8 – 100 pF keramický
C9 – 10 pF keramický
C10, C11 – 470 pF keramický
C12, C13 – 10M/12V elektrolytický
C14 – 10n/500V keramický
C15 – M1/500V styroflex, svitek.

P1 – 1M/05W Potenciometr
ECC85 – dvojitá trioda

Dodatek pro náročnější.

Po nějaké době práce s tímto přijímačem si možná řeknete – nojo, je to pěkný, slyším spousty stanic, ale ta hlasitost… Tak právě pro vás zde přináším zapojení nízkofrekvenčního zesilovače k reproduktoru, který vyhoví i těm náročnějším posluchačům.

Obrázek 3

Zesilovač je osazen výkonovou nf elektronkou - pentodou EL84, která byla použita téměř ve všech elektronkových přijímačích, my v kroužku jsme ji získali ze stejného zdroje, jako výše uvedenou ECC85.

Vstup zesilovače připojíme do sluchátkových zdířek přijímače, pokud by propoj byl delší, doporučuji stíněný kablík. U nás jsme to řešili tak, že zesilovač jsme vestavěli do společné skřínky s přijímačem a nechali vyvedené zdířky pro případné připojení sluchátek, nf zesilovač se připojoval pomocí malého vypínače. V obvodu anody je zapojen výstupní transformátor VT, opět ze stejného zdroje.

Poznámka.

K tomuto přijímači je také odzkoušen vysílací doplněk, jehož pomocí se dá velice jednoduše rozšířit na transceiver. Takže až se časem seznámíte s provozem na pásmech pomocí uvedeného přijímače, můžete si udělat zkoušky na HAREC, získat licenci na amatérské vysílání a přijímač rozšířit. Do té doby se těšte na pokračování popisu.