ELEKTRONICKÝ KANÁREK

Tento popis přináší jedno z těch jednodušších zapojení pro mladé kutily, se kterým se mohou dostatečně „vyřádit“, zapojení bylo s úspěchem využíváno v kroužku elektroniky a radiotechniky na základní škole pro mladší žáky. Jedná se o náhradu bytového zvonku melodickým zvukem „kanárka“. Výsledný zvuk si můžete poslechnout ZDE.

Schematické zapojení "kanárka"

A nyní k vlastní konstrukci. Zapojení tvoří v podstatě modifikovaný oscilátor typu Hartley, zvaný také „tříbodový“. Tranzistor T1 (libovolný křemíkový typ vodivosti N-P-N, například KC109C, nebo podobný) používá jako laděný obvod výstupní transformátor Tr z malého rozhlasového přijímače s primární impedancí 1 000 ohmů při 1 000 Hz, a se sekundární impedancí (pro reproduktor) kolem 8 ohmů. Autor zapojení uvádí, že odzkoušel několik různých typů, červených i zelených, převzatých z $5 čínského AM kapesního rádia. Reproduktor je malý 2 watový s impedancí 8 ohmů.

Charakteristické kanárkovo „cvrlikání“ vzniká na sériovém zapojení odporu R1 a kondenzátoru C1. Přes odpor 4k7 se pomalu nabíjí kondenzátor 100 uF a po nabití se vybije přes přechod báze – emitor tranzistoru a tím mohou oscilace začít znova. Po připojení napájecího napětí (stisknutí zvonkového tlačítka) se kondenzátor C2 nabije, a kanárek pípá. Po uvolnění tlačítka cvrlikání se stále zrychluje (v závislosti na vybíjení kondenzátoru) až se C2 úplně vybije. Hodnoty součástek můžete samozřejmě pozměnit, ale mějte na paměti, že změna kterékoli z nich, nebo změna napětí, změní kmitočet signálu.


Plošný spoj „kanárka“

Rozmístění součástek „kanárka“


Tento obvod není můj vynález, našel jsem to na webu http://www.sentex.ca/ před mnoha lety, ale stále je dobrý k získání znalostí o funkci oscilátoru.