DX PŘIJÍMAČ PRO SWL

 

Jednoduchý přijímač pro zájemce o poslech na krátkovlnných amatérských pásmech je možno postavit podle schématu na obrázku. Výhoda tohoto zapojení je v tom, že přijímač pracuje na třech amatérských pásmech (7, 14 a 21 MHz) bez jakéhokoliv přepínání nebo výměny cívek. Přijímač je v osvědčeném zapojení s přímým směšováním, jeho reálná citlivost je lepší než 5 uV (mikrovolt) a může přijímat stanice pracující SSB nebo CW.

Rozpiska součástek:

C1   -  Kapacitní trimr (dolaďovací kondenzátor) vzduchový nebo keramický, 8 až 30 pF

C2   -  Trojitý ladicí kondenzátor (triál) vzduchový, 3 x 12 až 495 pF

C3   -  Keramický kondenzátor 5 pF, možno nahradit dvěma izolovanými zkroucenými drátky

C4   -  Keramický kondenzátor 100 pF

C5   -  Kapacitní trimr (dolaďovací kondenzátor) vzduchový nebo keramický, 8 až 30 pF

C6   -  Keramický kondenzátor 1 000 pF

C7   -  10 000 pf (10 nF)

C8   -  10 000 pf (10 nF)

C9   -  Ladicí kondenzátor vzduchový nebo styroflexový 10 až 100 pF

C10 -  Keramický kondenzátor 330 pF

C11 -  1000 pF (1 nF)

C12 -  0,1 uF

C13 -  2 200 pF (2n2)

C14 -  Elektrolytický kondenzátor 10 M (10 mikrofarad) na 10 V

C15 -  0,1 uF

C16 -  Elektrolytický kondenzátor 50 M (50 mikrofarad) na 16 V

C17 -  0,1 uF

R1   - M1 (100 kiloohmů)

R2   - 10 k (10 kiloohmů)

R3   - 1k (1 kiloohm, 1 000 ohmů)

R4   - 1k (1 kiloohm, 1 000 ohmů)

R5   - 15k (15 kiloohmů)

R6   - 68k (68 kiloohmů)

R7   - 33k (33 kiloohmů)

R8   - 4k7 (4 tisíce 700 ohmů)

R9   - 1k2 (1 tisíc 200 ohmů)

R10 - 330 ohmů

T1 – BF245C nebo jiný podobný polem řízený tranzistor (FET)

T2 – Libovolný nízkovýkonový křemíkový N-P-N tranzistor

T3 – Libovolný nízkovýkonový křemíkový N-P-N tranzistor

T4 – Libovolný nízkovýkonový křemíkový N-P-N tranzistor

T5 – Libovolný nízkovýkonový křemíkový N-P-N tranzistor

ZD – Zenerova dioda 6,8 V (libovolný nízkovýkonový typ z katalogu)

Zapojení.

Probereme si tedy stručně  jeho funkci podle schématu. Signál, zachycený anténou je přiveden vazební cívkou L1 na vstupní pásmový filtr, který je tvořen obvody L2-C2a-C1 a L3-C2b-C5,  které jsou propojeny vazebním kondenzátorem C3. Z výstupu filtru postupuje požadovaný signál na vstup směšovače osazeným polem řízeným tranzistorem (FET) T1, na jehož řídící elektrodu (GATE) je současně přiveden signál z místního oscilátoru. Na výstupu se objeví řada kmitočtů – produktů směšování, ze kterých si rozdílový kmitočet oddělíme filtrem C7-R3-C8 a tento nízkofrekvenční (zvukový) signál zesílíme dvoustupňovým zesilovačem s tranzistory T4 a T5. Do přívodu kolektoru T5 jsou zařazeny sluchátka s impedancí 2 až 4 kOhmy.

Místní oscilátor je tvořen tranzistory T2 a T3. Vlastní oscilátor je zapojen s tranzistorem T3 a vyrábí signál s kmitočty 6,9 až 7,2 MHz. Laděný obvod tvořený cívkou L5 a kondenzátorem C9 vlastně slouží k přelaďování na požadovaný přijímaný kmitočet. Stupeň s tranzistorem T2 je zajímavý tím, že v závislosti na naladění vstupního obvodu pracuje buď jako oddělovací stupeň - zesilovač (pro pásmo 7 MHz), nebo jako zdvojovač kmitočtu (při práci v pásmu 14 MHz) či ztrojovač kmitočtu (pro příjem v pásmu 21 MHz). Požadovaný pracovní režim, a tedy i výstupní kmitočet je naladěn pomocí obvodu L4-C2c-C18. Tímto způsobem je možno natočením rotoru kondenzátoru přepínat výstupní kmitočet oscilátoru, a tím i požadované přijímané pásmo. Současně se takto přeladí na požadované pásmo i vstupní obvody.

Všechny cívky jsou navinuty na kostřičkách o průměru 10 mm, cívky L2, L3 a L4 jsou stejné, s indukčností po 1,1 uH (mikrohenry), a mají po 15 závitech smaltovaným vodičem (ze starého transformátoru) o průměru 0,7 mm, délka vinutí je 15 mm. Cívka L1 ne přivinuta na spodní části cívky L2, a jsou to 4 závity vodiče 0,3 mm na délce 4 mm. Cívka L5 má indukčnost 1,8 uH (mikrohenry) a je navinuta 19 závity vodiče 0,7 mm s délkou vinutí 15 mm.

Přijímač je umístěn v krabičce o rozměrech 150 x 120 x 80 mm spájené ze sklolaminátu s měděnou folií, používaného pro výrobu plošných spojů. Na přední panel jsou vyvedeny hřídelky ladicích kondenzátorů C2 a C9. Knoflík kondenzátoru C2 je podložen stupnicí, na které jsou vyznačeny tři značky odpovídající přeladění oscilátoru na pásma 7, 14 a 21 MHz. Pod knoflíkem kondenzátoru C9 je stupnice kmitočtů pro ladění v pásmech. Na zadním panelu jsou zdířky pro anténu, uzemnění a sluchátka a také svorky pro připojení napájecího zdroje.

Nízkofrekvenční zesilovače byly odzkoušeny v různých verzích, třeba tento nejjednodušší –

pro poslech na sluchátka, ale pozor! v těchto (a podobných) zapojeních je nutno používat sluchátka s vyšší impedancí, nad 2 000 ohmů (např. vojenské).

Druhý zesilovač je již s vyšší citlivostí, je sice komplikovanější, ale zato má značně větší zesílení, a vzhledem k tomu, že u přímosměšujících přijímačů je celková citlivost dána zesílením v nízkofrekvenční části, uslyšíme i slabší stanice.

Rovněž zde je nutno použít vysokoohmová sluchátka, nebo v nouzi nf výstupní transformátor ze starého přijímače, pak je možno použít i sluchátka od přehrávače a podobná.

Další možností, jak použít nízkoohmová sluchátka, je zapojit výstup nf zesilovače jako emitorový sledovač, který má nízkou výstupní impedanci.

Konečně poslední možností (ale kdepak, ve skutečnosti je jich mnohem víc…..) je použití integrovaného nf zesilovače, například oblíbený LM386, výhodou je i vyšší výstupní výkon, takže můžeme použít třeba reproduktor pro hlasitý poslech. Pro zájemce o další laborování je ZDE katalogový list tohoto obvodu s mnoha dalšími příklady použití.

 

Uvádění do chodu – pracovní body tranzistorů se nastavují automaticky, tedy začneme tím nejjednodušším krokem, totiž kontrolou funkce nízkofrekvenčního zesilovače. Na vstup nf zesilovače připojíme nějaký zdroj signálu, třeba multivibrátor, tónový generátor, nebo podobný s regulací výstupního napětí. V nouzi zde můžeme použít třeba i vložku z telefonního sluchátka, na jejíž membránu zaťukáme, zapískáme, nebo promluvíme. Sledujeme jak nejslabší vstupní signál ještě uslyšíme na výstupu.

Dalším krokem je připojení antény a doladění vstupních cívek na maximální hlasitost signálu kondenzátory C1 a C5, stejně jako obvod násobiče kmitočtu (C18). V případě, že kmitočet oscilátoru není nastaven správně, tedy v rozmezí 6,9 až 7,2 MHz, je nutno upravit kapacitu kondenzátoru C10 výměnou za hodnoty v rozmezí od 270 do 330 pF. Připomínám, že kmitočet snížíme zvětšením kapacity, a naopak zvýšíme zmenšením kapacity.

Přijímač doporučuji napájet buď z galvanické baterie, nebo akumulátorku. Při použití síťového napáječe je velmi obtížné odstranit síťový brum na výstupu, i když úplně nemožné to není. Mimo dokonalé filtrace a stabilizace napájecího napětí pomůže i kvalitní uzemnění a použití antény s nízkoohmovým napáječem souosým kabelem.

Prvá část přijímače dle http://qrz.ru/ --- nf zesilovače dle starších poznámek v laboratorním deníku.