DVOUTÓNOVÁ SIRÉNA

Na obrázku je uvedeno schematické zapojení elektronické sirény, původně vyvinuté do modelu policejního auta. Siréna je velmi jednoduchá, skládá se z několika drobných součástek, jednoho tranzistoru a jednoho číslicového integrovaného obvodu. V podstatě jsou to tři generátory s různými časovými charakteristikami.

Tranzistor T1, obvod IO1.1, kondenzátor C1 a odpory R1 až R3 představují generátor s pracovním kmitočtem přibližně 1 Hz. Přesněji se dá požadovaný kmitočet nastavit pomocí odporových trimrů R2 a R3.

Obvod IO1-3, odpor R4, kondenzátor C2 a obvod IO1-4 tvoří druhý generátor s pracovním kmitočtem přibližně 1 kHz. Konečně obvod IO1-3 ve spojení s odporem R5, kondenzátorem C3 a obvodem IO1-4 představují třetí generátor, který pracuje na nízkém kmitočtu přibližně 200 Hz. K vývodu obvodu IO1-4 je připojen reproduktor jako zátěž.


"Eletktrotehnicar" (SFRJ), 1976, č. 7