VKV DVOUDELTA

Vzhledem k tomu, že začínající mívají často problémy jakou zhotovit anténu (pokud si ji nechtějí kupovat) a bývá i náročná její výroba, předkládám zde ještě jednu variantu jednoduché kompaktní antény „Made in doma“ vyrobenou z jednoho kousku vodiče.

Takže jak na to. Někde si seženete kus silnějšího měděného vodiče (lidově „drátu“) o délce kolem 1,01 až 1,02 vlnové délky a pozohýbejte jej do tvaru dvojitého písmene Z podle obrázku. Každý ze šesti úseků má délku jedné šestiny pracovní vlnové délky.


Do bodů označených na obrázku A a B připojíte napájecí souosý kabel. Střed antény může (ale i nemusí) být uzemněn, zvýší se tím bezpečnost při bouřce. Pokud anténu upevníme v té poloze, jak je zakresleno na obrázku, pracuje s vertikální polarizací. Důležité je vyvést napájecí kabel v délce alespoň dvě vlnové délky do strany, tak, jak je na obrázku znázorněno uzemnění. Samozřejmě, pokud anténu otočíme o 90 stupňů pro použití horizontální polarizace, směřuje napájecí kabel svisle dolů. Podle měření v pásmu 433 MHz na obvodu kružnice ve volném prostoru ve vzdálenosti 1 km je vyzařovací diagram prakticky kruhový, s několika výraznými maximy.

Pokusná konstrukce této antény určená pro práci v pásmu 433 MHz má jednotlivá ramena „trojúhelníků“ o délce zhruba 11 cm.