DVOJÍ NAPĚTÍ

Jeden ze čtenářů těchto stránek mi poslal mejl s dotazem, že má síťový napájecí zdroj 12V, ale že v zařízení, které z něj chce napájet, je relé pro 24V. Jestli prý mu nemohu poslat návod na nějaký měnič z 12 na 24 V.

Jářku – co by ne, ale jen tak pro zajímavost, co kdybys to zkusil jinak, mnohem jednodušeji? Ony totiž existují zapojení tak zvaných „násobičů napětí“, takže si zkus zdvojovač, podle následujícího obrázku.

V mejlu jsem uvedl konkrétní hodnoty jednotlivých součástek, ale předpokládám, že si toto zapojení budete sami navrhovat i pro jiná napětí (třeba i stovky voltů), tak aby jste věděli, jak na to. Diody D5 a D6 zvolíme dle katalogu s dvojnásobným, nebo lépe trojnásobným závěrným napětím, než je napětí sekundáru trafa. Proud do zátěže na výstupu U2 by neměl být vyšší než polovina (raději třetina) proudu na výstupu U1. Výpočet výkonu v tomto zapojení je odvozen od dvojnásobku výkonu na výstupu +U1, tedy P = 2 x U1 x I1.

Co se týče hodnot kapacity kondenzátorů C1, C2 a C3, určíme je podle:

C1 = C2 (uF) = I1 (A) x 10 000

C3 (uF) = I2 (A) x 10 000