AUDION DV-SV-KV

140 kHz – 30 MHz

Na mnoha webových stránkách jsou popsány nejrůznější jednoduché přijímače, většinou jen pro střední vlny nebo některé amatérské pásmo krátkých vln. Zde vám ale přináším popis „univerzálního“ přehledového přijímače určeného k poslechu všech kmitočtů plynule v rozsahu od dlouhých vln, přes střední, až po krátké, kde se dají kromě radioamatérů poslouchat také exotické rozhlasové vysílače, nebo profesionální služby. Schématické zapojení tohoto přijímače je na obrázku.

Pokud někoho zaráží „divné“ propojení cívek na vstupu přijímače, zkuste zapojit svou fantazii a představit si je jako jednu cívku s odbočkou….. OK? Anténa je k odbočce připojena přes malý vazební kondenzátor, jehož kapacita se řídí délkou použité antény od 5 do 20 metrů má kapacitu 220 až 10 pF. A jedeme dále. Následují vzájemně propojené dva P-N-P tranzistory T1 a T2. Toto zapojení představuje tak zvaný „násobič Q“, který odtlumí vstupní laděný obvod tak, aby se na něm nakmitalo co největší napětí. Jeho zesílení je dáno velikostí pracovního napětí, řízeného potenciometrem R3. Po přivedení přiměřeně velkého napětí stoupne zesílení obvodu natolik, že se začne chovat jako záporný odpor a laděný obvod se rozkmitá, což také můžeme někdy využít, jak si ukážeme dále.

Dále následuje již jen jednoduchý zesilovací nízkofrekvenční stupeň s tranzistorem T3, který slouží k vybuzení výstupního nf zesilovače s oblíbeným integrovaným obvodem LM386, na jehož výstupu je připojen reproduktor s impedancí 5 až 10 ohmů. Odběr ze zdroje 9V (baterie „kostička“) je kolem 6 mA, vydrží tedy dosti dlouho.

Tabulka indukčností použitých cívek.

Platí pro ladicí kondenzátor C2 = 500 pF

L1

L2

Rozsah kmitočtů

2 200 μH

Zkrat

DV  140 kHz – 400 kHz

22 μH

220 μH

  SV  400 kHz – 1 500 kHz

3,3 μH

33 μH

  KV1  1,3 MHz – 4 MHz

0,47 μH

3,3 μH

KV2  3,5 MHz – 11 MHz

0,1 μH

0,47 μH

KV3  8,5 MHz – 22 MHz

Přepínání rozsahů pomocí cívek:

A nyní se dostaneme k vlastnímu provozu. Je nutno si uvědomit, že je důležité umět audion obsluhovat. Na dlouhých a středních vlnách se s ním pracuje jednoduše tak, že se prostě nejprve hlavním ladícím kondenzátorem C2 naladí stanice (kondenzátor vyžaduje jemný převod a přesnou stupnici) a pak se pozvolna pomocí R3 přidává zesílení násobiče Q. Tím se hlasitost stanice zvyšuje, až pojednou dojde ke zlomu a přístroj se rozpíská. Tímto oznamuje, je jste to se zesílením přehnali, a že je jej zapotřebí ubrat těsně před okamžik, kdy pískání začalo. Při poslechu SSB nebo nemodulované telegrafie CW na krátkých vlnách se naopak zpětná vazba záměrně nastavuje až do polohy, kdy píská (ale pozor, nepřehnat). Tím je při telegrafii v přijímači vlastně dodatečně vytvářen telegrafní tón, případně nahrazena chybějící nosná vlna SSB signálu, a tím je umožněna jeho demodulace.

Inspirace z http://www.geocities.com/btse1/twinplex.html