DLOUHOVLNNÝ RADIOMIKROFON

Na různých webových stránkách se velmi často objevují návody pro stavbu bezdrátových mikrofonů, téměř všechny jsou ale provozovány v pásmu velmi krátkých vln s frekvenční modulací. Jen ale jako zajímavý nápad – jelikož na VKV poslouchá kdekdo – což si zkusit provoz na kmitočtech, které jsou opouštěny, například dlouhé vlny!

Na obrázku je schéma jednoho takového zařízení v co možná nejjednodušším provedení. Se stavbou tohoto přístroje by neměly být žádné problémy, malý počet použitých součástek celou stavbu zjednodušuje. 

Nejdůležitějším prvkem zde je (samozřejmě mimo tranzistoru BF214 nebo nějakého podobného) cívka L1, nejjednodušší je použít zde cívku ze starého rozhlasového přijímače na dlouhé vlny, pokud ji nemáme po ruce, dá se zhotovit velmi jednoduše po domácku. Prostě vezmeme kousek feritu, třeba i bývalou anténu z tranzistoráčku, o průměru kolem 8 mm a délce 100 mm, na kterou na vrstvu papíru navineme smaltovaným vodičem o průměru 0,1 mm celkem 150 závitů s odbočkou na 40 závitů od dolního konce. Naladění na požadovaný kmitočet pak můžeme docílit posuvem cívky po feritu (proto je navinuta na vrstvě papíru).

No a zbytek zapojení – to je prostě jednoduchý oscilátor, jakých je na těchto stránkách popsáno více, který má proud báze ovlivněn nízkofrekvenčním signálem, čímž dochází k amplitudové modulaci.

Námět http://www.elektronika.ne555.bitmar.net/