NEJJEDNODUŠŠÍ  DSB   TX

 

Toto zapojení představuje (pravděpodobně) nejjednodušší DSB vysílač, obsahuje pouze jeden aktivní prvek – tranzistor KF508 nebo nějaký podobný. Jeho pomocí je možno navazovat spojení s normálními SSB stanicemi, jen málokdo pozná, že se nejedná o "čistý" SSB signál, jelikož nosná vlna je potlačena. Výstupní výkon je sice pouze 5 mW, ale při použití dokonale vyladěné delší antény pracuje perfektně. Což ovšem vylučuje různé vnitřní a provizorní antény typu "kus drátu z okna", pak se dá pracovat maximálně přes ulici. Přesto toto zapojení uvádím jako příklad, co vše se dá postavit s minimálními náklady.

 

Zdroj modulačního signály představuje běžný uhlíkový mikrofon (od RM31, nebo běžná starší telefonní vložka), který i bez dalšího zesílení dodá dostatečně velké nf napětí. Balanční modulátor s diodami D1 a D2 je buzen jednak vf signálem z krystalem řízeného oscilátoru a jednak zmíněným nf signálem. Na jeho výstupu je modulovaný vf signál s potlačenou nosnou vlnou, tedy pouze obě postranní pásma. Tento signál je přes pásmovou propust, naladěnou na požadovaný kmitočet, přiveden na anténní konektor. Zde můžeme připojit buď dipól s impedancí 50 ohmů, nebo libovolnou jinou anténu, ovšem přes příslušný přizpůsobovací člen (například L článek).

 

Uhlíkový mikrofon je napájen stejným napětím, jako oscilátor, je také možné mu předřadit odpor kolem 1 - 5 kiloohmů, některé uhlíkové mikrofony nemají rády větší proud. Nf signál pro balanční modulátor se odebírá přes nf transformátor s převodem 900 W / 100 W, pocházejícím ze starého TV přijímače. Domnívám se, že by mohl vyhovět i budicí transformátor ze starých tranzistoráků, kde se používal budicí a výstupní transformátor. Na sekundáru transformátoru by mělo být nf napětí o amplitudě 800 mV.

 

Oscilátor je v běžném zapojení, ke kterému již není co dodat. Výstupní výkon na cívce L2 je při zátěži 50 W kolem 40 mW, tedy napětí kolem 2 V. Parametry C1, L1 a L2 volíme dle kmitočtu použitého krystalu. Poměr závitů je 1 : 3 (vazební : laděná cívka).

 

Modulátor je složen z "trifilárně" vinutého vf transformátoru, jaký jsem již mnohokrát popisoval, na toroidu nebo dvouděrovém feritovém jádru ze vstupu TV přijímače. Ke směšování nf a vf kmitočtu (tedy k modulaci) dochází na dvojici Ge diod, která by samozřejmě měla být párovaná, aby nosný kmitočet byl co nejlépe potlačen. Dále následuje kapacitně vázaná pásmová propust, použité indukčnosti a kapacity volíme dle použitého kmitočtu. Poměr závitů je 1 : 6 (vazební : laděná cívka).


Tohle zapojení zveřejnil na svých stránkách známý bastliř JF1OZL, vypadalo to zajímavě, takže jsem jej musel vyzkoušet. No - upřimně řečeno, ono to funguje, ale....
Nu což, za pokus nic nedáte, a tak jednoduché zařízení je pohromadě za pár minut. Pro spojení do vedlejšího baráku naprosto stačí, i s rámovou anténou, no a komu nejde o víc - prosím.