DOPLNĚK PRO DIGI RÁDIO

Začal jsem se zajímat o novou formu rozhlasového vysílání, tak zvanou DRM, což je zkratka pro "Digital Radio Mondiale" (viz www.drm.org). Jedná se o novou formu digitálního přenosu na krátkých vlnách. Pro začátek, pouze na odzkoušení principu, jsem nehodlal stavět nic komplikovaného, proto jsem si vzal za „mustr“ DRM downconverter podle http://www.extremecircuits.net/ Na těchto stránkách je popsán jednoduchý doplněk, který pomocí kmitů vyrobených keramickým rezonátorem 470 kHz a smíchaných s mezifrekvenčním kmitočtem klasického přijímače 455 kHz vyrobí signál který je dále zpracován ve zvukové kartě počítače, naplněného příslušným programem – na webu jich je celá řada s nejrůznějším komfortem obsluhy. Pro začátek můžete zkusit třeba software Dream   z adresy http://drm.sourceforge.net.

K zapojení – jako jediná aktivní součástka je použit integrovaný obvod NE602, který slouží jako směšovač a oscilátor. Z důvodu požadavku stabilního kmitočtu oscilátoru byl jako selektivní člen použit keramický rezonátor 470 kHz, který má mnohem lepší stabilitu než LC obvody. Z běžného krátkovlnného přijímače je vyveden signál s mezifrekvenčním kmitočtem na pin 1  NE602, tedy na vstup dvojitě vyváženého směšovače, přes regulátor úrovně tvořený potenciometrem VR1. Zpracovaný signál je pak odveden z pinu 4 do zvukové karty počítače. S kondenzátorem 150 pF mezi piny 6 a 7 vychází kmitočet oscilátoru na 467,5 kHz.