DRÁTOVÁ ANTÉNA PRO CB

Popsaný ladicí člen (ATU) umožňuje připojení vodiče o délce poloviny vlnové délky (λ/2) případně i delší, k anténnímu vstupu CB zařízení s impedancí 50 Ω.

Zapojení ladicího členu (ATU)

Toto zařízení je užitečné zvláště v těch případech, kdy je „kus drátu“ méně nápadný než střešní vertikál či GP. Je také skvělé řešení pro improvizované antény uživatelů CB v přírodě, na výletech a expedicích, nebo v kempech a podobně, protože je velmi jednoduché zavěsit onen drát na větev stromu, a tak získat poměrně účinnou anténu. Je samozřejmost, že konec antény musí být izolován od upevňovacího bodu, například pomocí pevného silonového vlasce. Nesmíme zapomenout na to, že u jako u každé půlvlnné antény je i zde vyžadováno dobré uzemnění, nebo protiváha.

Praktické provedení antény λ/2

Cívku L tvoří 11 závitů měděného drátu, pokud možno postříbřeného, o průměru kolem 1 mm na průměru 15 mm a je roztažená na délku asi 4 cm. Odbočka pro propojku do stanice je na druhém závitu od studeného (zemního) konce. Pro dolaďování ATU jsou k dispozici dva dolaďovací kondenzátory (trimry). Větší, C2, je pro hrubé ladění a menší C1 pro jemné doladění. Ladění provádíme podle PSV metru (Poměr Stojatých Vln) který jistě většina CB nadšenců vlastní, nebo má možnost si jej zapůjčit.

Přepněte stanici na dvacátý kanál, kondenzátory C1 a C3 nastavte do poloviny. Stiskněte tlačítko PTT a kondenzátorem C2 nastavte co nejnižší hodnotu PSV. Dále pokračujeme střídavým nastavováním C3 a C2 tak, aby hodnota PSV byla pokud možno 1:1. Pomocí C1 pak můžeme PSV nastavit ještě přesněji – jemnější ladění. Ostatně, podrobnější popis naladění CB antény na adrese http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/lad_cb_ant.htm. V případě, že délka antény je přesně 5,5 m, pak C3 je nastaven na maximum kapacity.

Ačkoli tento ladicí člen je původně určen pro antény o délce půl vlny nebo delší, může být také použit pro fyzicky kratší antény. Například, pokud anténa má fyzickou délku jen 3 metry, pak zbývající 2,5 m musí být navinuty na PVC trubce. Tím vznikne zkrácená anténa, tak zvaná base-loaded coil (BLC). V praxi to ale zase tak jednoduché není, ze zkušenosti mohu prohlásit, že přidaná cívka je poněkud kratší, než teoretická hodnota, takže skutečnou délku je nutno určit experimentálně, metodou pokus-omyl.

Ladicí člen má být zabudován do kovového pouzdra, aby se zabránilo nežádoucímu vyzařování. Nastavování trimrů je přístupné přes malé otvory pro šroubovák. CB stanici připojíme krátkým souosým kabelem 50 Ω s příslušnými konektory, buď SO239 nebo BNC.

Ještě připomínám, že základem správné činnosti této antény je řádné uzemnění.

Viz také www.extremecircuits.net