Dolní propust na výstup vysílače

Tento příspěvek je určen všem, kteří si hodlají postavit, postavili či dokonce zakoupili pořádný výkonový zesilovač pro KV pásma a zjišťují problémy s vyzařováním „nějakého smetí“. Bohužel ne ve všech návodech na stavbu je zdůrazněno, že je nezbytnou součástí výstupního obvodu laděná propust, která odřízne všechny vyšší kmitočty, vzniklé třeba nelinearitou polovodičů, nebo nevhodným rozmístěním součástí a podobně a nepustí je do antény a tím pádem i do ostatních vf zařízení. Ono totiž i QRP zařízení dokáže vyprodukovat úžasný guláš všeho možného.

Proto zde uvádím zapojení a podrobný popis takové dolní propusti, vypočtené pro použití v tranzistorových zesilovačích krátkovlnného pásma s výstupním výkonem do 200 W.

Všechny zde použité cívky jsou navinuty „vzduchově“, bez kostry, závity těsně k sobě. Pro rozsah kmitočtů 1,8 až 10 MHz smaltovaným vodičem o průměru 1,0 mm a pro kmitočty 14 až 28 MHz opět smaltovaným vodičem o průměru 1,2 mm. Počty závitů jednotlivých cívek a hodnoty kapacit kondenzátorů jsou uvedeny v tabulce. Kondenzátory „nestandardních“  hodnot získáme paralelním spojením menších hodnot.

Pásmo MHz

Mezní kmitočet

L1, L2 mH

Počet závitů

Vnitřní průměr

C1, C3 pF

C2

pF

1,8

2,5

4

20

18

1 500

3 000

3,5

5

2,1

14

16

820

1800

7

9,5

1,05

12

12

430

970

10

14

0,8

12,3

10,2

340

750

14

20

0,55

10

8

220

430

18

24

0,52

8,75

8

180

350

21

27

0,37

8

8

150

300

24,5

29

0,32

7,5

8

120

260

28

33

0,27

7

8

110

220

Viz též http://uarl.org/