DOBÍJEČKA BATEREK

Mnohokrát již byly v literatuře i na internetu popsány návody na zhotovení nabíječky pro akumulátorky NiCd a podobné. Jenže právě tak je možno částečně dobíjet i obyčejné suché články, což se může hodit pokud je právě obchod zavřený (nebo daleko) a potřebujeme nutně něco vyfotit, nebo zavolat ruční radiostanicí PMR a podobně. Zapojení dobíječky je na následujícím obrázku.

Potenciometrem R se reguluje nabíjecí proud, který je u běžných článků 2 až 5 mA, u monočlánků kolem 10 mA. Články nabíjíme na jmenovité napětí, ne víc. Pokud se během nabíjení začnou zahřívat, je nutno dobíjení okamžitě přerušit, jinak hrozí exploze. Je samozřejmé, že k úspěchu dojdeme pouze tehdy, nemá-li dobíjený článek zničený zinkový kalíšek, případně vyteklý elektrolyt. Některé prameny uvádějí, že takto lze běžné uhlo-zinkové články dobít i patnáctkrát. Jako usměrňovací dioda vyhoví jakákoli, germaniová i křemíková, vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční pro libovolný proud, vzhledem k nepatrnému odběru.

V případech, kdy není po ruce vhodný transformátor, je možno použít i přímé usměrnění ze sítě, ovšem – něco takového lze doporučit pouze vyspělejším kutilům, jelikož zde hrozí vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dále popsaná konstrukce byla původně určena k dobíjení 9 V baterií typu „kostka“ (viz foto), ale po úpravách může sloužit i pro další články a baterie (třeba plochá 4,5 V). Kapacita 9 V baterií určených pro napájení tranzistorových přijímačů je kolem 0,12 až 0,16 Ah, takže jestliže v přijímači pracují tři hodiny denně (to tak průměrně bývá), baterie nevydrží ani týden. Pokud pravidelně po třech až pěti hodinách práce budeme baterii dobíjet, podaří se nám její životnost zvýšit 3 až 4 krát. Mějme ale na paměti, že baterie, pokud je vybitá pod 7 V, již dobíjet nelze. Rovněž pokusy obnovit baterii na původní hodnoty není možné.

Kondenzátor M1 musí být dimenzován na napětí minimálně 250 V. Odpor 2M2 paralelně ke kondenzátoru slouží k vybití kondenzátoru po odpojení ze sítě. Dobíječku připojíme k síti teprve až po připojení baterie, jinak by mohlo dojít k průrazu filtračních kondenzátorů 20M. Pokud se na toto nemůžeme spolehnout, je jistější paralelně k výstupu připojit Zenerovu diodu kolem 12 až 15 V.


Евгений Николаевич Кузьмин. Советы радио любителям