ANT DISCONA 7 MHz

Tato anténa pro blízká spojení poněkud  zaostává za klasickým dipólem, ale výborně pracuje pro dálková spojení. Na pásmu 7 MHz je pracovní šířka pásma kolem 500 kHz, tedy naprosto vyhovující. Tento typ antény je možno používat pro práci na kmitočtově vyšších pásmech, stejně, jako při jednopásmovém návrhu.

Anténa je napájena klasickým souosým kabelem o impedanci 50 ohmů v bodě připojení horního středového izolátoru. Střední vodič kabelu je připojen k hornímu horizontálnímu vodiči a stínění k dolnímu vodiči zavěšenému do tvaru písmene V.

Varianta této antény pro VKV je ZDE.

Autor Виктор Холод