DIPÓL PRO VKV

V tomto článku si ukážeme, jak navrhnout přijímací či vysílací anténu tipu dipól, tedy velice účinnou, pro rozsahy velmi krátkých vln. Jako příklad si ukážeme návrh antény pro VKV rozhlas 88 – 108 MHz, pro další pásma (amatérská, sdílené kmitočty, atd) postupujeme stejně, pouze zadáme námi používaný kmitočet.

Zde popisovaná sestava antény ve velmi jednoduchá a skládá se pouze ze čtyřech dílů, tedy nosníku T1, montážní konzole P1 a teleskopické ramena V1 a V2. Nosník je vyroben z kusu dřeva (latě) 40 x 40 mm o délce minimálně 700 mm. Na konci je upevněna montážní konzole, tedy deska z laminátu nebo plexiskla o síle minimálně 5 až 10 mm o rozměrech 70 x 300 mm, a na ní jsou upevněny obě ramena teleskopického dipólu.

Instalovat anténu vertikálně, jako je na obrázku (nosník horizontálně) přináší problémy při upevnění antény ke stožáru, ale zato montáž na balkon je velice jednoduchá.

Vlastní zářiče jsou zhotoveny z hliníkových (duralových) trubek, jediná komplikace spočívá v tom, najít takové dvě trubky, které půjdou těsně zasunout do sebe. Trubky s větším průměrem o délce 600 mm upevníme k montážní konzoli P1. Na konci těchto trubek provedeme zářez 30 – 50 mm a navlékneme upevňovací objímky H1 a H2. Trubky s menším průměrem mají délku 550 mm. Toto provedení dovoluje velmi snadno dolaďovat anténu na pracovním kmitočtu. Délka jednoho teleskopického ramene po složení má mít délku λ/4, tedy čtvrtinu vlnové délky.

Výpočet této antény je velice jednoduchý, zde si uvedeme příklad propásmo VKV FM. Základní vzorec je:

L = (C/F)/4

kde C = rychlost světla, pro zjednodušení uvažujeme C = 300 mm / hod.

F = kmitočet v MHz

Takže pro daný příklad pro 98 MHz počítáme:

300 / 98 = 3 / 4 = 0,765 m

tedy délka jednoho ramene dipólu bude 76 cm.

Jak je všem jistě dobře známo, dipól má impedanci 75 ohmů, tedy pro připojení je nejvhodnější souosý (koaxiální) kabel rovněž s impedancí 75 ohmů (např. zelený, televizní). Při použití kabelu s jinou impedancí (většinou 50 ohmů) je nutno provést transformaci, tedy přizpůsobení, například podle http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/50-75.htm.

Po instalaci antény je žádoucí ji naladit na místě, tedy tam, kde bude provozována. Pokud to není možné, použijeme prostor s co nejmenším vlivem okolních předmětů.

Vývody kabelu jsou připájeny na pájecí očka (v nouzi se dají improvizovat z plechu od konzerv) pevně přišroubovanými k ramenům dipólu. Tomuto věnujte dostatečnou péči, protože důsledkem špatného kontaktu nebo oxidace se můžeme rozloučit s výstupními tranzistory vysílače.

Dle http://radiolubitel.moy.su/