DIPOL 27 MHz

Cílem tohoto článku je navrhnout jednoduchou a spolehlivou anténu pro CB pásmo 27 MHz, jako ukázka, jak se vyhnout problémům. Podotýkám, že takto je možno zhotovit anténu i na jiný kmitočet, podle dále uvedeného vzorce.

Takhle tedy vypadá jedna z nejjednodušších antén, kterou je možno vyrobit doslova na koleně třeba i v polních podmínkách někde na výletě. Potřebujeme k tomu elektrikářskou svorku (zvanou „čokoláda“ nebo také „lustrsvorka“), dva kousky autokablíků o průřezu kolem 6 mm2 až min 2,5 mm2 (čím silnější tím lepší) a samozřejmě souosý kabel s impedancí 50 ohmů potřebné délky, zakončený konektorem k připojení do staničky. Pokud nebude příliš dlouhý (desítky metrů) vyhoví i RG58U, při pokusech jsme použili i vyhozený TV kabel s impedancí 75 ohmů, bez pozorovatelného rozdílu. Dolní konec antény je zatížen závažíčkem, buď olověné rybářské, nebo v nouzi třeba i železnou maticí, tak, aby anténa byla mírně napjatá a ve větru příliš nevlála. Na horním konci je izolátor, při provizorním použití to může být i kousek umělé hmoty, při testech jsme použili silonový rybářský vlasec, který současně sloužil i k přichycení antény na větev stromu (pokusy s anténami provádíme v terénu, při pravidelných víkendových „antenčundrech“).

 

Obě ramena dipólu, tedy oba vodiče, jsme odměřili na délku 2,65 m. Podle výpočtu jsou poněkud dlouhé, ale počítali jsme s tím, že anténu budeme ladit a že je jednodušší vodiče zkracovat, než prodlužovat (ideální délka by měla být 2 x 2,62 m). Jeden konec vodičů připojíme do čokoládky (ale samozřejmě, že nezapomeneme konec odizolovat, hihi), druhé konce zavěsíme dle obrázku. Nakonec připojíme souosý kabel, anténu umístíme do pracovní polohy, a můžeme začít ladit.

Anténa může být instalována buď vodorovně, nebo svisle, podle toho, jaká se používá polarizace vln. Stanice CB používají svislou polarizaci (je i předepsána), takže anténa bude vypadat podobně, jako na dalším obrázku. Hlavně by ale měla být umístěna výše od země.

 
A pustíme se do ladění antény. Znovu zdůrazňuji, že anténu musíme ladit v té poloze a v tom umístění, kde bude provozována. Připojíme ji k vysílači přes PSV metr (měří Poměr Stojatých Vln, na webu se často uvádí PSW – poměr stojatých Wln….) a snažíme se docílit co možná nejmenší naměřené hodnoty tím způsobem, že obě ramena antény současně zkracujeme přibližně po půl centimetru, v místě připojení do svorky. Pozor ale, abychom zkracování příliš nepřehnali, prodloužit vodiče je komplikovanější. Ujišťuji vás, že hodnota PSV kolem 1,5 je naprosto vyhovující – tento údaj značí ztrátu výkony o 4 %, což je zanedbatelné.

Výše jsem uvedl, že anténu je možno zhotovit i na jiný kmitočet, to nám určuje délka jednotlivých ramen, která je přibližně 95% čtvrtiny použité vlnové délky. Délku každého ramene je možné vypočítat pomocí následujícího vzorce:

L=71,25/f

kde:

L = délka v metrech

f = kmitočet v MHz

Ještě poznámka k napájecímu kabelu. Kdo se blíže zajímá o vysokofrekvenční techniku ví, že impedance (vlnový odpor) dipólu je (v závislosti na průměru prvků) kolem 72 ohmů. Takže přesto, že se pro připojování vysílačů běžně používá kabel s impedancí 50 ohmů, můžeme si odvodit, že se dá klidně použít i kabel 75 ohmů. jaký se používá k TV anténám.

Viz také http://www.bls.fr/