DIPÓL 80 – 10m

Nedávno jsem zde popisoval pokusy s anténou z TV černé dvoulinky 300 ohmů, viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ant_dvoulinka.htm a jelikož byla docela fajn fungující, dali jsme si v naší antenčundrpartě za úkol zhotovit něco podobného na více pásem. No co budu povídat, prostě dopadlo to tak, jak je vidět na horním obrázku. Vznikl zajímavý dipól s rameny 2 x 15,5 metru s přerušením jedné větve na každé straně. Podle výpočtu by tato anténa měla rezonovat na pásmech 80, 40 a 15 metrů, ale při zkouškách se ukázalo, že spolehlivě pracuje i na 10 a 20 metrech, takže vznikl

DIPÓL PRO 80 – 40 – 20 – 15 – 10 metrů

Výpočty jsou výpočty, ale praxe je praxe. Šedivá je teorie, ale věčně zelený je strom života. Jak je jistě všem známo, impedance dipólu výše nad zemí je kolem 73 ohmů, takže automaticky jsme k napájení použili bývalý televizní koaxiál s impedancí 75 ohmů (zelený). Ale po námitkách, že výstupy téměř všech zařízení mají impedanci 50 ohmů, zkusili jsme anténu napájet kabelem RG58 – a hele, neprojevil se žádný podstatný rozdíl.

Tento typ antény také používá R. Di Bernardo I6VDB, a velice si jej chválí.