CO TO JE DIODA

Pod termínem DIODA se skrývá spoustu elektronických součástek pro různé aplikace, takže se zde pokusím popsat některé z nich, které se vyskytují v každodenním elektronickém životě.

Usměrňovací diody - je základní, nejjednodušší verze diod. Jejich hlavní funkcí je vést proud jen v jednom směru, proto se používají v usměrňovačích, kde je zapotřebí převést střídavý proud na stejnosměrný. Jedno z dalších použití je třeba v obvodech, kde je zapotřebí aby se jednotlivé obvody vzájemně neovlivňovaly, ale to už je jiný kafe.

Diody mají různý tvar, různá pouzdra, v závislosti na zpracovávaném výkonu. Například malovýkonové diody 1N4148 (viz foto) jsou v malé skleněné schránce, na které mžeme vidět po obvodu oranžové a černé proužky na straně jednoho z vývodů. To výkonnější diody, používané třeba pro usměrnění střídavého proudu, (například 1N4001 až 7) s proudem do 1 A a provozním napětím od 500 do 1 000 V jsou vyráběny v černém válcovitém pouzdře z umělé hmoty. Vývod na straně označeném pruhem  je katoda, druhý vývod anoda.

Proud diodou protéká tehdy, je-li na anodu přivedeno kladné napětí, v opačném případě je dioda uzavřena a proud neprotéká.

Dalším typem diody je třeba Zenerova (stabilizační) dioda, o které se více dozvíte ZDE, nebo kapacitní dioda (varaktor) – ZDE, svítící diody (LED) ZDE, tunelové (Esakiho) diodya tak dále. Sledujte zdejší články, postupně se dozvíte více.