DIGI TX

POZOR!

Provoz těchto zařízení u nás není povolen, popis je určen pouze pro studijní účely!

V posledních letech se na webových stránkách věnovaných radioamatérům objevují stále častěji popisy superjednoduchých vysílačů s frekvenční modulací (FM) v pásmu VKV. Toto pásmo je voleno z několika důvodů – jednak mikrovysílač zde nemá příliš velký dosah, takže nedochází k rušení a k tomu, že by stanici uslyšel někdo komu její vysílání není určeno, a hlavně z dosti podstatného důvodu – že se dá poslouchat i na starších přijímačích s VKV rozsahem a není nutné stavět jen k tomuto účelu určený zvláštní přijímač.

Na obrázku je nakresleno schematické zapojení jednoho takového FM vysílače, využívajícího polovinu integrovaného obvodu TTL typu 74LS13.

Aby se obvod rozkmital, je zde zavedena přímá zpětná vazba z výstupu na tři vstupy, do čtvrtého vstupu je přivedena modulace z elektretového mikrofonu, který moduluje vyráběný signál kmitočtově. Pomocí kapacitního trimru 20 pF je vysílač možno přeladit zhruba od 80 do 100 MHz, přesný kmitočet ale závisí na použitém obvodu – může se i lišit. Jako anténa je použit kousek vodiče o délce kolem 15 cm. Upozorňuji, že kmitočet závisí i na délce této antény a na jejím přiblížení k vodivým předmětům.

Převzato z http://www.chipinfo.ru/schems/comm/comm2.html