JEDNODUCHÝ DETEKTOR ŠTĚNIC

Případným zájemcům zde nabízím jednoduchý a snadno zhotovitelný přípravek, kterým můžeme zjišťovat přítomnost vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, generovaného třeba odposlouchávacím zařízením, tak zvanou „štěnicí“, nebo čímkoli jiným.

Obrázek 1 - zapojení

Základem je širokopásmová anténa - dipól, která zachytí signál a přivede jej k germaniové diodě. Dioda jej usměrní, přes vysokofrekvenční tlumivky které zabraňují vf signálu procházet dále postupuje na měřicí přístroj. Kondenzátor, zapojený paralelně k přístroji odstraní všechny zbytky vf signálu.

Obrázek 2 – praktické provedení

Celý přístroj je umístěn na kousku cuprextitu o rozměrech 24 x 5 cm. Délka ramen antény závisí na vlnové délce přijímaného signálu, takže pro zdroje s nižším kmitočtem může být i delší, je pak citlivější. Vysokofrekvenční tlumivky L1 a L2 mají indukčnost kolem 200 uH, kondenzátor C1 má hodnotu 68 nF nebo něco okolo. Dioda D1 je germaniová (zpracuje i menší napětí), s pokud možno co nejvyšším pracovním kmitočtem (dle katalogu). Jako měřidlo je možno použít buď nějaký ručkový přístroj, nebo (což je méně vhodné) digitální na rozsahu milivolt.

Obrázek 3 – práce s přístrojem.

Viz také http://radiopartal.tut.su/