Detektor štěnic

Toto zapojení, přes svou jednoduchost a malé zesílení bylo ověřeno při vyhledávání odposlechů („štěnic“) v pásmu 500 kHz až 600 MHz. Vzdálenost při jejich odhalování se pohybuje od 1 do 10 metrů, a je nastavitelná potenciometrem R1 – při vyhledávání nastavíme nejprve velkou citlivost, abychom se přesvědčili o přítomnosti odposlechu, který indikuje svým svitem LED D2. Teprve pak po částech stahujeme citlivost a hledáme jeho přesné umístění.

Zapojení je v podstatě jednoduchý zesilovač stejnosměrného proudu, který dostává signál od diodového usměrňovače. Zajímavostí zde je potenciometr R1, který zavádí na diodu předpětí, čímž se zvyšuje citlivost – za normálních okolností dioda začíná detekovat (začne se otevírat) až při napětí kolem 0,6 V ale toto předpětí ji pootevře, takže dioda zpracuje i mnohem menší napětí a pustí jej na bázi tranzistoru. Dioda D1 je vhodná germaniová typu OA71, je sice ji možno zaměnit za jiný typ, například 1N4148, ale pak bude kmitočtový rozsah omezen do přibližně 200 MHz.

Cívka L1 má 4,7 uH – 5 závitů vodičem 0,2 mm na kostřičce průměru 5 mm. LED má v sérii zapojen omezovací odpor 470 ohmů, při napájecím napětí 6 V použijeme odpor s hodnotou 330 ohmů. Kmitočtové pásmo detektoru nastavíme cca 20 cm dlouhou teleskopickou anténou a jejím zkracováním.

Zdroj inspirace http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1738