Univerzální demodulátor.

 

Zájemcům o úpravy a přestavby rozhlasových přijímačů pro radioamatérské účely zde nabízím zajímavý detekční stupeň, jako náhradu za původní diodu. Jeho základem je známé zapojení dvoutaktního oscilátoru s emitorovou vazbou a s řízením amplitudy – tedy lépe řečeno pracovního bodu. Na vstupu je laděný obvod L1 C3, zhotovený z mf transformátorku stejného typu ( mf kmitočtu), jako má použitý přijímač, pracovní bod oscilátoru se nastavuje pomocí potenciometru R4. Výstupní nf signál je zde zesilován polem řízeným tranzistorem T3, velmi vhodné je použít některý nízkošumový typ – zalistujte si prosím v katalogu, na co máte. Já jej neměl, proto jsem použit typ (pravděpodobně, měl smazané označení) BF245. Tranzistory T1 a T2 jsem použil KFY18 z desky plošných spojů z nějakého průmyslového zařízení nalezené na smetišti, ale jistě zde vyhoví i Ge typy, například OC170 a podobné, kterých je dost ve starých tranzistorových přijímačích.

Obrázek 1

 

Při nastavení potenciometru tak, aby stupeň nekmital, pracuje zapojení jako demodulátor signálů AM, tedy různých rozhlasových stanic, jakých je spousta nejen na DV a SV, ale mnohem více na KV, přičemž se dá jemným nastavováním pracovního bodu docílit zúžení propustného pásma, a tak potlačit rušení sousední kmitočtově blízkou stanicí. Po nasazení kmitů (opatrně, nepřehnat), je možnost příjmu signálů CW (nemodulovaná telegrafie) a SSB (provoz s jedním postranním pásmem, používaný nejen radioamatéry). Při částečném rozladění laděného obvodu L1 C3 (proto je zde použit proměnný kondenzátor) se dají v celkem slušné kvalitě přijímat signály FM (kmitočtová – frekvenční modulace, běžně se používá na VKV).


Literatura - Univerzální LC generátor, RADIO 5/1979