DĚLIČE NAPĚTÍ

KMITOČTOVĚ NEZÁVISLÝ ODPOROVÝ DĚLIČ

Odporový dělič napětí vytvořený sériově spojenými odpory R1 a R2 je kmitočtově nezávislý. Může pracovat naprázdno nebo může být zatížen odporem Rz. Pokud není zatížený, tedy pracuje naprázdno, je zatěžovací proud Iz = 0, tedy proud I1 se rovná proudu I2. Výstupní napětí značíme U20.

V případě zatíženého děliče napětí není zatěžovací proud nulový, a proto bude napětí U20 menší, než u nezatíženého děliče. Pro výpočty použijeme tyto vztahy:

KMITOČTOVĚ ZÁVISLÝ DĚLIČ NAPĚTÍ

a) –  Integrační článek RC

   Přenosová charakteristika

b) – integrační článek RL

c) – Derivační článek RC

Z charakteristiky vyplývá, že nejmenší přenos napětí je při nízkých kmitočtech, se zvyšujícím se kmitočtem přenos napětí stoupá.

d) – derivační článek RL

Kapacitní dělič napětí:

Čistě kapacitní dělič napětí je kmitočtově nezávislý.

Zpracováno za pomoci materiálů z SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín.