Přímosměšující přijímač pro 144 MHz

 

Při jedné ze svých mnoha loupeživých výprav po skládkách odpadu za účelem získání součástek, jsem objevil desku plošného spoje, na které byly zajímavé součástky, s označením BAX26. Zapátral jsem po různých katalozích, co by to asi tak mohlo být, a ejhle – ony to jsou Shottkyho diody! No sakra, řekl jsem si, to by stálo za to něco s nimi zkusit. Volba padla na přijímač pro pásmo 144 MHz, po zkušenostech s přímosměšujícími přijímači jsem zvolil tento typ zapojení. No a o výsledek se nyní podělím s vámi.

 

Přijímač je navržen pro práci na nejoblíbenějším VKV pásmu 2m, tedy 144 MHz. Oproti ostatním přijímačům, určeným pro KV, je zde již mnohem obtížnější udržet stabilitu oscilátoru, proto byla zvolena varianta s oscilátorem řízeným krystalem. K jeho konstrukci mne inspiroval fakt, že krystaly o kmitočtu 24,000 MHz se v hojném počtu vyskytují ve vyřazených počítačích, jaké je možno ve větším množství nalézt na skládkách odpadu. Jsou použity na řadiči disků, řadiči COM a LPT portů, a na videokartách.

 

Citlivost přijímače je dostatečně vysoká, což dovoluje použít tento přijímač nejenom jako měřicí a kontrolní pro 2m pásmo, ale také jako samostatný přijímač pro poslech například o Polním dnu a podobně. Pro napájení je vhodné použít chemický zdroj (baterii, akumulátorek), jelikož se jen velmi obtížně odstraňuje brum 50 Hz při napájení ze síťového zdroje.

 

 

Celé zapojení přijímače je na obrázku 1. Vstupní signál o kmitočtu 144 MHz přichází od antény přes laděný obvod na bázi vysokofrekvenčního zesilovače. Z nedostatku jiných typů jsem zde použil KF173, kterých jsem našel dost ve vyhozených televizorech, ale vhodnější by zde byl některý nízkošumový typ. Jeho vstupní i výstupní obvod je naladěn na kmitočet 144 MHz. Zesílený signál dále přichází na směšovač, který tvoří dvojice uvedených Shottkyho diod  BAX26 ve známém, mnou již mnohokrát popsaném antiparalelním zapojení, které má několik výhod. Ta hlavní je to, že pro svou činnost vyžaduje kmitočet oscilátoru o polovičním kmitočtu, než je přijímaný (viz články o přímosměšujících přijímačích na tomto webu), což tedy pro požadované pásmo obnáší 72 MHz, a tedy nevyzařuje rušivý kmitočet do antény.

 

Na výstupu směšovače je zapojena jednoduchá RC dolní propust, která má za úkol potlačit všechny vyšší obtěžující kmitočty a jednoduchý nízkofrekvenční předzesilovač. Další stupeň zesílení již můžete použít libovolný, jaký máte po ruce, nebo jehož zapojení se vám osvědčilo. Při pokusech jsem použil zastaralý operační zesilovač MAA504, jelikož jsem jej měl právě při ruce, ale jinak by se vám asi těžko sháněl.

 

Zapojení oscilátoru s tranzistorem T4 neskrývá žádné záludnosti, jeho základní kmitočet je 24 MHz. Při použití zde uvedených hodnot součástek, je rozsah přeladění přijímače od 144 do 144,1 MHz Tranzistor T5 pracuje jako ztrojovač kmitočtu na požadovaných 72 MHz.

 

Všechny zde použité cívky jsou prakticky shodné, jsou navinuty vodičem o průměru 0,5 mm na trn průměru 5 mm, každá má 4 závity s roztečí 1,5 až 2 mm, odbočky jsou na prvém závitu. Laděné obvody L1 C2 a L2 C6 C7 jsou naladěny (například podle dipmetru) na kmitočet 144 MHz, obvod L3 C21 C22 na kmitočet 72 MHz. Pozor na to, že všechny drátové propojky musí být co možná nejkratší – každý kousek vodiče má svou kapacitu a indukčnost. L4 a L5 jsou vf tlumivky s indukčností 5 mH navinuté na kostřičky s jádrem. V nouzi se dají nahradit i odporem kolem 1k.

 

 

 

Zpracováno podle http://radiovisor.ru/vhf-shf/rx144mhz/rx144.spl