CW  Monitor

 Pokiaľ sa už aj vám stalo, že ste akosi nemohli počuť CW vysielače na vašom prijímači, nezúfajte !

Volakde som našiel zapojenie jednoduchého CW monitora, no s tou jednoduchosťou to nebude až také ľahké, no budem sa snažiť vysvetliť a priblížiť toto zapojenie aspoň tak, ako bolo publikované v danom šasopise.

Nebudem dopodrobna vysvetľovať, ako pracuje popisovaný multivibrátor, snáď iba to, že pracuje na frekvencii 800 Hz. Ku konštrukcii: tlmivka v zapojení je v podstate hociaký rezistor veľkého odporu (viac ako 100k) a na ňom je navinutá cievka , ktorá má 100 až 200 závitov o priemeru 0,1 mm). Snímacia anténka je cca 0,5 m dlhý drôt umiestnený blízko antény, ktorá prijíma CW signály, prípadne je naň navinutá ako odposluchové zariadenie.

Ešte snáď trochu zacitujem, aby som bol kompletný , čo sa týka výkladu :

" Jako vazební cívka většinou postačí asi 0,5 m izolovaného drátu , umístněného v blízkosti výstupu vysílače. Vazbu je nutno vyzkoušet , osvědčili se 2 až 3 závity okolo souosého kabelu. Při příliš těsné vazbě by však mohlo dojít ke spouštění monitoru silným přijímaným signálem z antény".

 Lenže ako chcel autor pôvodne umiestniť anténku "poblíž vysílače", ktorý je odo mňa vzdialený napr. 100 km , ostáva v našej fantázii.....

Schéma zapojenia:

Publikované v AR A 11/81 , str.27

Prepísal OM5IBD

Poznámka OK1IKE:

Jistě jste všichni pochopili, k čemu má toto zařízení sloužit – tedy k odposlechu vlastního vysílače, který je od operátora většinou vzdálen méně než 100 km…….. To amatér OM5IBD  z http://www.iboo.szm.sk/ asi netuší.