CW FILTR K PŘIJÍMAČI

Před nějakou dobou jsem dostal dotaz jednoho z čtenářů těchto stránek, jak zúžit propustné pásmo u přijímače R5, aby bylo možno snadněji poslouchat telegrafní signály. Vzhledem k tomu, že v R5 je příliš málo místa pro nějaké úpravy, doporučil jsem mu externí nf filtr s operačními zesilovači. Přesto mi ale tato myšlenka nedala spát, tak jsem zalistoval ve starších číslech QST, až jsem v čísle 3 z roku 1969 našel článek WA4DID s návodem na krystalový CW filtr do mezifrekvence. No to je vončo! Přípravek jsem otestoval ve spojení s přijímačem R-311 a vlastnosti tohoto přijímače okamžitě stouply o několik tříd.

WA4DID navrhuje použít filtr uvedený na následujícím obrázku. Může být sestaven i ve tvaru externího přístavku spojeného s přijímačem krátkými (do 50 cm) stíněnými vodiči, nebo při dostatku prostoru namontován přímo na kostře přijímače v nejkratší vzdálenosti od směšovače. Svorky VSTUP připojíme k anodě směšovače přes oddělovací kondenzátor s kapacitou kolem 1n (1 000 pF), signál z výstupu připojíme přímo na g1 (řídicí mřížku) prvého mezifrekvenčního zesilovacího stupně. K napájení můžeme použít buď samostatnou destičkovou baterii 9V (při použití jako externí filtr), nebo při zabudovaném zařízení z napájecího napětí přijímače, u elektronkového samozřejmě přes odporový dělič napětí.

Kmitočet laděného obvodu L1 C5 a krystalových rezonátorů X1 a X2 musí odpovídat mezifrekvenčnímu kmitočtu přijímače. Vzhledem k vysoké jakosti krystalových výbrusů může dojít k rozkmitání obvodu, proto raději volíme krystaly s rozdílem kmitočtu řádově kolem 100 Hz. Nastavení filtru se skládá z naladění obvodu L1 C5 a nastavení kapacity neutralizačních kondenzátorů C3 a C4. Tranzistory T1 a T2 můžeme použít libovolné vysokofrekvenční křemíkové, v pokusném vzorku jsem použil KSY21, jelikož mi právě padlo do ruky nějaké vyřazené průmyslové zařízení osazené těmito typy.