ANTÉNA NA ČUNDRY

Při práci na chatě nebo na putovním táboře bývá obvykla problémem nainstalovat řadu antén pro práci více různých amatérských pásmech, takže se většinou musíme spokojit s náhradním řešením pro jedno pásmo. Ale nezoufejte, takovou vícepásmovou anténu rozdělenou do několika sekcí si můžeme natáhnout velice snadno a jednoduše, podle následujícího nákresu.

Chceme-li přepnout anténu na příslušné pásmo, jednoduše propojíme příslušné „fastony“ (jiný název neznám, jsou k dostání v autopotřebách) podle následujícího obrázku, a tím docílíme potřebnou délku antény.

Jiná varianta propojek je na dalším obrázku. Místo izolátorů zde použijeme destičku z izolačního materiálu (plexi, laminát, polystyren atd) a k propojování jednotlivých sekcí použijeme krokodýlky.

Samozřejmě, že k manipulaci s anténou při jejím přelaďování potřebujeme rychlý přístup k příslušné sekci. Jednou z možností je například zavěšení středu antény na nylonovém laně z vyšší větve stromu, na kterém se pak anténa spustí a po úpravě opět vytáhne do výšky.

Celková výška závěsu středu antény nemá být menší než 5 metrů, konce již mohou být poněkud níže. Délky úseků pro jednotlivá pásma jsou uvedena v metrech na prvém obrázku, vodič doporučuji měděný nebo fosforbronzový (velmi těžce se shání) o průměru 1 až 2 mm, v jednom z pokusných vzorků byla použita bílá elektrikářská šnůra – dvoulinka, 2 x 1,5 mm průřezu, v jiném měděné lano o průměru 3 mm. Ještě upozorňuji na to, že délka propojovacích smyček musí být zahrnuta do délky jednotlivých sekcí. Při správně „střižených“ délkách anténa nepotřebuje žádné další ladění. Pro její napájení byl použit souosý kabel 75 ohmů, hlavně z toho důvodu, že byl právě po ruce, samozřejmě že můžete použít i normalizovaný 50 ohmový kabel (anténa má vstupní impedanci v průměru 72 ohmů v závislosti na použité délce). Zlepšení její práce je možno docílit použitím širokopásmového symetrizačního balunu.

Zdroj http://www.votshema.ru/